Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Chwiejna cukrzyca czy chwiejny pacjent

Paweł Rogowicz

getty_rm_photo_of_tourists_at_telescopeDzieki działaniom edukacyjnym i metodom leczenia oczekuję się że pacjent stanie się idealny,opanuje potrzebne umiejętności i będzie je stosował w codziennym życiu. Uniknie w ten sposób wielku zaburzeń i hospitalizacji. Życie jadnak uczy nas, że dzieje się to zbyt rzadko albo krótko. Często natomiast napotyka się różne trudności.  W całym społeczeństwie, także wsród chorych na cukrzycę, są osoby samotne, niezdolne pojąć zasad domowego leczenia, chore, zestresowane, nie mające wsparcia rodzinnego, doznające krzywd, alkoholicy itp.

Wszystkie te stany powodują, że sylwetyka idelanego staje się iluzoryczna, a na to miejsce pojawia się problem chwiejnej cukrzcy i powikłań. Pod mianem chwiejnej cukrzycy rozumie się przypadki w których dochodzi , bez widocznych zewnętrznych przyczyn  do dużych wahań glikemii, które uniemożliwiają uzyskanie stabilnego trybu życia. Przy klinicznej analizie takich przypadków rzadko znajduje się bilogiczne przyczyny chwiejności. Częsciej przyczyną chwiejności są powody związane z wpływami psychoemocjonalnymi, socjalnymi, błędami w leczeniu, stosowanie niewłaściwych metod oraz jawne albo nieświadome błędy samego pacjenta. Chwiejność cukrzycy może też byćsposobem manifestacji protestu, ucieczki, sygnałem flustracji lub specjlamych problemów psychosocjalnych chorego.


Polecamy:

  • Alkohol a cukrzyca – jak piją diabetycy

Paweł Rogowicz

Opis Pawła
POLECA: BARBARA NIEWIADOMSKA
SPECJALISTA DIETETYK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Poradnik gratis

diabetyczne zabiegi Pawła

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.