Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Komórki macierzyste źródłem insuliny

mbAnita

Od wielu lat w medycynie przeprowadza się próby przeszczepienia komórek produkujących insulinę w terapii cukrzycy typu 1. Przeszczepianie komórek wysp trzustkowych pozyskiwanych ze zwłok niesie ze sobą ograniczenia w postaci trudności w uzyskiwaniu czystych komórek B produkujących insulinę, w związku z tym ilość pozyskana od jednego dawcy jest zwykle niewystarczająca do podjęcia wystarczającej funkcji. Potencjalnym źródłem mogą też zostać niezróżnicowane komórki macierzyste, różnicujące się w komórki produkujące insulinę. Jednak metody pozyskiwania komórek macierzystych uzyskiwanych z zarodków są od kilku lat przedmiotem wielu moralnych i technicznych sporów. Ostatnio naukowcom udało się uzyskać komórki produkujące insulinę z komórek macierzystych obecnych w ludzkiej krwi pępowinowej. Czy to może być szansa dla skutecznego leczenia cukrzycy typu 1?Komórkami, które dostarczają nowych komórek w miejsce obumarłych są komórki macierzyste. Można je podzielić na następujące kategorie: totipotencjalne (mogą się różnicować do każdego typu komórek danego organizmu), komórki pluripotencjalne (posiadają zdolność do różnicowania się do komórek 3 listków: mezodermy, endodermy i ektodermy), komórki multipotencjalne (mogą przekształcać się we wszystkie typu komórek w zakresie jednego listka zarodkowego, do tej należą komórki macierzyste, których źródłem jest ludzka krew pępowinowa), komórki unipotencjalne (różnicują się tylo do jednego, ściśle określonego typu komórek).

Obecnie w medycynie powszechnie wykorzystuje się 3 źródła komórek macierzystych: krew obwodowa, szpik kostny (przeszczepy szpiku) oraz krew pępowinowa. Krew pępowinową pobiera się z nakłucia naczynia sznura pępowiny po odpępnieniu dziecka. Najczęściej liczba komórek macierzystych pobranych z krwi pępowinowej jest podobna jak w szpiku kostnym, jednak te komórki mają większą zdolność do namnażania się. Pojawiają się również dowody, że przeszczepienie tych komórek allogenicznych (od rodzinnego albo niespokrewionego dawcy) wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwinięcia choroby zwanej „przeszczep przeciw gospodarzowi).

W literaturze pojawiają się doniesienia o udanych próbach uzyskania z komórek macierzystych zawartych w każdej krwi pępowinowej komórek zdolnych do produkowania insuliny. Naukowcy przypuszczają, że być może w przyszłości będzie to metoda pozwalająca zastąpić u chorego na cukrzycę funkcję niewydolnej trzustki.

Na rezultaty tego typu formy leczenie cukrzycy trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie należy jednak zapominać, że jeżeli nawet cukrzyca typu 1 będzie kiedyś w przyszłości chorobą uleczalną, to tym bardziej teraz musimy dbać o swoje zdrowie, ponieważ prawdopodobnie warunkiem przeprowadzenia takich przeszczepów będzie brak poważnych obciążeń zdrowotnych.

Cell Proliferation 2007, 40(3), 367-380.


Polecamy:

  • Alkohol a cukrzyca – jak piją diabetycy

mbAnita
POLECA: BARBARA NIEWIADOMSKA
SPECJALISTA DIETETYK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Poradnik gratis

diabetyczne zabiegi Pawła

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.