Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Leki na odchudzanie- kolejny lek sibutramina (Meridia) wychofany

Katarzyna Rogowicz

Otyłość zwłaszcza współistniejąca z cukrzycą zwiększa znacznie ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Dlatego głównym celem leczenia cukrzycy typu 2 jest zwalczanie otyłości. Powszechnie wiadomo, że podstawą w redukcji nadmiernej masy ciała jest odpowiednia dieta i wysiłek fizyczny. Jednak wielu pacjentów i lekarzy sięga również po  środki farmakologiczne wspomagające odchudzanie. Jednak do tej pory nie udało się wprowadzić  wiele leków zarejestrowanych do leczenia otyłości. Te które są skuteczne w redukcji masy ciała poprzez hamowanie łaknienia na poziomie ośrodkowego układu nerwowego okazały się również szkodliwe.

Do tej pory na rynku farmaceutycznym istniały tak naprawdę 2 preparaty stosowane w leczeniu otyłości: siburtamina (Meridia, Zelixa) i orlistat.

Przepisywane były przez lekarza w przypadku znacznej otyłości z BMI powyżej 30 po nieudanych próbach odchudzania za pomocą „diety i wysiłku fizycznego”.

Lek zarejestrowany w leczeniu otyłości powinien być skuteczny (zmniejsza wagę ciała o co najmniej 10% w porównaniu do placebo, trwały, bezpieczny i wywierać pozytywny wpływ na gospodarkę węglowodanową, lipidową i układ krążenia.

Sibutramina (Meridia, Zelixa) hamowała łaknienie i powodowała większe poposiłkowe uczucie sytości. Ulotka dołączona do leku zawierała informację, że może zwiększać ciśnienie, zwiększać częstość pracy serca.

Europejska Agencja Leków zakończyła analizę bezpieczeństwa leków zawierających sybutraminę. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) działający w ramach Agencji uznał, że ryzyko związane ze stosowaniem tych leków jest  większe niż korzyści zalecił zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu tych leków w całej Unii Europejskiej.

Powodem rozpoczęcia analizy bezpieczeństwa były dane uzyskane w badaniu SCOUT, które wykazały zwiększenie ryzyka wystąpienia ciężkich incydentów  sercowo-naczyniowych u osób przyjmujących sybutraminę w porównaniu z grupą placebo. Badanie SCOUT, w którym przez okres do 6 lat uczestniczyło blisko 10 000 pacjentów, miało na celu ustalenie wpływu odchudzania przy pomocy sybutraminy na zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w dużej grupie osób otyłych lub cierpiących na nadwagę ze stwierdzonymi chorobami układu sercowo-naczyniowego lub należących do grupy wysokiego ryzyka rozwoju tego typu chorób.

Faktem jest, że u większości pacjentów rekrutowanych do badania SCOUT sybutramina była stosowana niezgodnie z treścią informacji o produkcie, ponieważ sybutramina jest przeciwwskazana u pacjentów ze stwierdzonymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Czas leczenia prowadzonego w ramach badania także był dłuższy niż zwykle zalecany. Jednak ze względu na to, że u pacjentów otyłych cierpiących na nadwagę ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych jest większe, zdaniem Komitetu dane uzyskane w badaniu SCOUT są istotne dla zastosowania leku w praktyce klinicznej. Komitet zauważył także, że dane z dostępnych badań wskazują, iż zmniejszenie masy ciała uzyskane dzięki stosowaniu sybutraminy jest niewielkie i po odstawieniu leku może się nie utrzymać. CHMP uznał zatem, że korzyści wynikające ze stosowania sybutraminy jako leku wspomagającego odchudzanie nie przewyższają ryzyka sercowo-naczyniowego.

Wnioski praktyczne jakie się nasuwają nie są wobec powyższych faktów dla osób odchudzających się optymistyczne.  Przy braku tak naprawdę na rynku skutecznych i jednocześnie bezpiecznych leków wspomagających utratę masy ciała zostaje niezastąpiona dieta, silna wola i wysiłek fizyczny.

Co z osobami, które w przeszłości stosowały sibutraaminię? Myślę, że mimo wszystko mogą spać spokojnie i nie obawiać się pogorszenia stanu swojego zdrowia.


Polecamy:

  • Alkohol a cukrzyca – jak piją diabetycy

Katarzyna Rogowicz
POLECA: BARBARA NIEWIADOMSKA
SPECJALISTA DIETETYK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Poradnik gratis

diabetyczne zabiegi Pawła

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.