Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Refundacja wkłuć do pomp insulinowych 2014

Paweł Rogowicz

refundacjaPoczątek roku 2014 przyniósł pozytwywne zmiany dla osób leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej. Pacjencji powyzęj 26 roku życia z cukrzycą typu I  mogą bowiem liczyć na 70 % refundację zestawów infuzyjnych  do pomp insulinowych. Zdaniem wielu diabetologów to właśnie ta grupa pacjentów daje najlepsze wyniki wyrówania metabolicznego poprzez leczenie za pomocą pompy insulinowej. Podkreślają że wielu młodych pacjentów, którzy do tej pory mogła liczyć na refundację zestawów infuzujnych nie osiągało lepszych wyników lecznenia przy użyciu tego urządzenia medycznego .

 

Refundacja dotyczy 10 sztuk zestawów raz na miesiąć. Refundacja nie obejmuje zbiorników (rezerwuarów) na insulinę .

Refundacja zestawów infuzyjnych po 2014 roku przedsawia się następująco:

Osoby z ckrzycą typu I leczone za pomocą osobistej pompy insulinowej do 26 roku życia – 100 % refunacji (10 sztuk na miesiąc)

Osoby z cukrzycą typu I leczone za pomocą osobistej pompy insulinowej po 26 roku życia – 70 % refundacji ( 10 sztuk na miesiąć)

Kobiety ciężarne z cukrzycą ciążową lub cukrzcyą typu I  - 100 % refundacji ( 10 sztuk na miesiąc)

Specjaliści uprawineini do do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w zestawy insuzyjne to lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Kontynuację zleceń mogą realizować pielęgniarki lub położne ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy.

 

W celu otrzymania zestawów infuzyjnych refundowanych przez NFZ należy:

  • Zgłosić  się do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące co miesięcznie lub na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (rodzaj recepty na podstawie, której otrzymuje się wkłucia)
  • Zgłosić się ze Zleceniem oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze.
  • Dostarczenia wyżej wymienionych  dokumentów do oddziału firmy dostarczjacej dane zestawy infuzyjne.

Polecamy:

  • Alkohol a cukrzyca – jak piją diabetycy

Paweł Rogowicz

Opis Pawła
POLECA: BARBARA NIEWIADOMSKA
SPECJALISTA DIETETYK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Poradnik gratis

diabetyczne zabiegi Pawła

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.