Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Siła pacjentów ulepsza wyniki leczenia cukrzycy

Paweł Rogowicz

Cukrzyca mocno zmienia historię naturalną życia. Współczesna medycyna nie może jej wyleczyć, stwarza jednak warunki do prawie normalnej jakości i długości życia. U pacjentów dzieją się więc dwie bardzo wpływające na siebie historie: życia oraz cukrzycy i jej leczenia. Nawarstwianie się wydarzeń z obu tych zakresów tworzy poszczególne okresy życiowe. Wymaga to od chorego i jego lekarza okresowych podsumowań zdrowotnych, odpowiedzi na pytania :

  • czy zrobiłem wszystko, co mogłem aby uzyskać lepsze życie i lepsze leczenie ?
  • czy miałem wystarczającą samokontrolę i opiekę medyczną ?
  • czy byłem  dostatecznie mądry w osiąganiu zdrowia ?
  • czo można poprawić w nadchodżacym czasie w trybie życia i w leczeniu ?
  • Czego żadać od siebie i od medycyny ?

Mobilizacja własnej duchowej siły i energii mogą wspomagać medyków w zwalczaniu chorób przwelekłych z którymi możma funkcjonować zachowując pełnię życia.


Polecamy:

  • Alkohol a cukrzyca – jak piją diabetycy

Paweł Rogowicz

Opis Pawła
POLECA: BARBARA NIEWIADOMSKA
SPECJALISTA DIETETYK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Poradnik gratis

diabetyczne zabiegi Pawła

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.