Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Szansa na bezproblemowy przeszczep komórek produkujących insulinę

Paweł Rogowicz

Healthy pancreas, artworkNajnowsze podejście do przeszczepu komórek produkujących insulinę, daje znacznie lepsze wyniki dla pacjentów z typem 1 cukrzycy.W badaniu wykorzystano zaawansowane techniki izolacji i zbioru komórek Langerhansa z trzustki dawcy. W przeciwieństwie do znanych sposobów, w których pojedyncze komórki wysp natychmiast przeniesiono do biorcy, nowa technika umożliwiła wyodrębnione komórek i ich przechowanie w kontrolowanym środowisku przez trzy dni przed przeszczepem.

Zmiany, które występują, gdy komórki są przeszczepiane często predysponują możliwość odrzucenia ich przez biorcę po przeszczepie.Poprzez izoloację komórek możliwość odrzucenia jest dużo mniejsza. Okres zwłoki spowodował również proces efektywniejszej pracy przeszczepionych komórek. Można użyć mniej komórek niż podczas poprzednich metod, które wymagały ich od dwóch lub więcej dawców aby osiągnąć podobne wyniki. Nowa metoda przeszczepu spowodowała znaczną poprawę funkcji komórek wysp trzustkowych.

 

Wyniki pokazują, że przeszczepianie wysp trzustkowych staje się bardziej obiecującą metodą wymiany komórek Langerhansa u pacjentów z cukrzycą typu 1.Zazwyczaj pacjenci z cukrzycą typu 1 muszą samodzielnie aplikować wielokrotne wstrzyknięcia insuliny na dobę, lub otrzymać ją w ciągłym wlewie pompy insulinowej.Fakt, że przeszczepione komórki wysp trzustkowych są w stanie skutecznie się zintegrować i nadal produkować insulinę co najmniej rok później w porównaniu do wcześniejszych badań, daje nam nadzieję, że coraz więcej chorych na cukrzycę typu 1, będzie w stanie żyć pełnią życia bez niebezpieczeństw hipoglikemii i ciężaru podawania insuliny.


Polecamy:

  • Alkohol a cukrzyca – jak piją diabetycy

Paweł Rogowicz

Opis Pawła
POLECA: BARBARA NIEWIADOMSKA
SPECJALISTA DIETETYK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Poradnik gratis

diabetyczne zabiegi Pawła

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.