Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Nowe leki w cukrzycy typu 2-inkretyny

Anita Rogowicz-Frontczak

Inkretyny należą do grupy hormonów jelitowych. Są wytwarzane w komórkach K albo L przewodu pokarmowego w odpowiedzi na bodźce pokarmowe. Hormony te działają na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, nasilają wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki, hamując jednocześnie sekrecję glukagonu. Po drugie, spowalniają proces opróżniania się żołądka i hamują apetyt. Ponadto zwiększają insulinowrażliwość. Do opisywanej grupy należą, m.in.: GLP-1 (ang. glucagon-like peptide) oraz GIP (gastric inhibitory peptide).

U osób z cukrzycą typu 2 stwierdzono upośledzone wydzielanie GLP-1. Dlatego naukowcy znając działanie tego hormonu jelitowego zaczęli się zastanawiać nad celowością wprowadzenia go jako leku wspomagającego leczenie cukrzycy typu2.

Ponieważ GLP-1 działa bardzo krótko zsyntetyzowano analog tego hormonu, który cechuje się dłuższym okresem półtrwania we krwi. Analog GLP-1 egzenatyd został dopuszczony do stosowania w 2005 roku w Stanach Zjednoczonych. Wiąże się on z receptorami GLP-1 na komórkach B trzustki i nasila wydzielanie insuliny pod wpływem glukozy.Zwalnia również motorykę żołądka wpływając na dłuższe uczucie pełności po jedzeniu.

Egzenatyd stosuje się w połączeniu z innymi lekami obniżającymi poziom cukru jak: metformina, pochodne sulfonyloocznika przy braku uzyskania optymalnego poziomu glikemii za pomocą maksymalnych dawek tych leków.

Wadą tego preparatu pod nazwą handlową Bayetta jest konieczność wstrzyknięć podskórnych 2x na dobę, oraz oczywiście cena (brak refundacji w Polsce). U 30-45 % pacjentów pojawiają się również zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które zmniejszają się pod wpływem czasu.

Główne peptydu jelitowe GLP-1 (ang. glucagon-like peptide) oraz GIP (gastric inhibitory peptide) są szybko rozkladane przez enzym dipeptydylopeptydazę 4 (DPP-4).  Zastosowanie inhibitorów tego enzymu powoduje, że naturalne hormony jelitowe dziłają dłużej. Pierwszy syntetyczny inhibitor DPP-4 sitagliptyna (Yanuvia) został zarejestrowany w 2006 roku w USA, a kolejny wildagliptyna (Galvus) w 2008 roku w Europie. Zwiększają one zależne od glukozy wydzilanie insuliny a hamują wydzilanie glukogonu. Zaletą ich jest możliwość stosowania doustnego a wadą w Polsce cena.

Anita Rogowicz-Frontczak

Dr n med. Anita Rogowicz_Frontczak, lekarz i pracownik naukowy, szczęśliwa żona i matka pięknych dziewczynek (Sara and Iga). Jestem specjalistą chorób wewnętrznych, moja kolejna otwarta specjalizacja to endokrynologia, bliska sercu cukrzyca, dlatego od wielu lat pracuję z osobami dotkniętymi tym schorzeniem w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Poznaniu. Profil moich zainteresowań naukowych to cukrzyca typu 1, przewlekłe powikłania cukrzycy (a raczej co zrobić, by ich uniknąć) oraz problem zdrowego żywienia i diety cukrzycowej.
POLECA: BARBARA NIEWIADOMSKA
SPECJALISTA DIETETYK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Poradnik gratis

diabetyczne zabiegi Pawła

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.