Nowości

GoPump – program edukacyjny dla osób z pompą insulinową

Redakcja | 6 października 2023

GoPump to pierwszy w Polsce program edukacyjny dla dorosłych osób z cukrzycą typu 1 leczonych przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Wykorzystano w nim nowe technologie i utworzono platformę edukacyjną opartą o chmurę internetową.

Potrzeby w zakresie edukacji pacjentów z cukrzycą

W Polsce zwiększa się liczba osób z cukrzycą typu 1 leczonych przy użyciu osobistej pompy insulinowej. Większa dostępność do technologii powinna być powiązana z edukacją pacjentów w zakresie ich stosowania. Strukturalny Program Edukacji Diabetologicznej (SPED) GoPump wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Programy edukacyjne dla osób z cukrzycą mają sens. Od wielu lat Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (1) wskazują na taką potrzebę. Jedynie właściwe stosowanie terapii pompowej przyczyni się do dobrego wyrównania metabolicznego i poprawy jakości życia osób z cukrzycą.

Osoba z cukrzycą typu 1 rozpoczynająca leczenie przy pomocy pompy insulinowej powinna przejść szkolenie prowadzone przez zespół terapeutyczny i trwające co najmniej 9-11 godzin. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego kładą także nacisk na wykorzystanie teleedukacji oraz interaktywnych metod pedagogicznych. Program GoPump, umożliwiający prowadzenie szkoleń w sposób ujednolicony oraz powtarzalny, jest szansą na ewaluację edukacji diabetologicznej i uwzględnienie jej w procesach refundacyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Edukacja osób z cukrzycą typu 1 w „chmurze”

Strukturalny Program Edukacji Diabetologicznej (SPED) GoPump jest przeznaczony dla zespołów terapeutycznych i służy edukacji osób z cukrzycą typu 1 leczonych przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Jest to pierwszy w Polsce program umieszczony na internetowej platformie edukacyjnej.

W programie zastosowane są różnorodne formy kształcenia:

  • prezentacje,
  • ćwiczenia,
  • analiza przypadków i raportów,
  • pytania testowe,
  • karty pracy.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość prowadzenia edukacji zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie, a także opcja zaproszenia edukatorów z innych ośrodków diabetologicznych pozwalająca na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami. Dotychczas nie opracowano w Polsce tak zaawansowanych technologicznie i kompleksowych merytorycznie programów edukacyjnych w diabetologii. Również w Europie dotychczas powszechnie stosowane programy edukacyjne nie wykorzystują rozwiązań wirtualnych.

Zespół terapeutyczny programu GoPump

Merytoryczne podstawy do stworzenia programu GoPump są efektem wielu lat doświadczeń pracowników Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (z którymi współpracujemy również nad naszą aplikacją mobilną!) w zakresie leczenia pacjentów chorych na cukrzycę typu 1, wdrażania nowoczesnych technologii, prowadzonych badań dotyczących systemów pętli zamkniętej w cukrzycy, a co bardziej istotne – prowadzenia szerokiej edukacji studentów oraz zespołów terapeutycznych na temat terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej u chorych na cukrzycę.

Od 2014 r. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii jest w Polsce jednym z czterech Ośrodków Szkolących w ramach Szkoły Pompowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Szkolenie zostało przygotowane przez zespół lekarzy, edukatorów, pielęgniarek, dietetyków i psychologów, specjalistów w zakresie poszczególnych zagadnień merytorycznych omawianych podczas szkolenia.

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

18 modułów edukacyjnych programu GoPump

Program GoPump składa się z 18 modułów tematycznych obejmujących kompleksową wiedzę z zakresu terapii osobistą pompą insulinową w cukrzycy. Każdy moduł ma jasno określone cele i efekty kształcenia oraz zakończony jest testem dla pacjentów. W trakcie szkolenia następuje samodzielne podłączenie pacjenta do osobistej pompy insulinowej.

gopump-2

Moduły obejmują zarówno elementy wiedzy technicznej, jak i postępowania w sytuacjach klinicznych, podczas aktywności fizycznej czy awarii pompy. Moduły obejmujące edukację w zakresie umiejętności postępowania w hipoglikemii lub hiperglikemii pozwalają na zmniejszenie ryzyka rozwoju ostrych powikłań cukrzycy podczas terapii osobistą pompą insulinową. Wyjątkowym i niezwykle potrzebnym jest moduł obejmujący psychologiczne aspekty funkcjonowania z pompą. Dla kadry medycznej istotna będzie część szkolenia dotycząca uzyskiwania informacji i danych o leczeniu z pompy, szczególnie z użyciem programów komputerowych oraz ich analiza.

Moduły zawierają techniczne elementy specyficzne dla wszystkich producentów osobistych pomp insulinowych aktualnie dostępnych w Polsce. Dodatkowo rozdziały są na bieżąco aktualizowane przez autorów ze względu na dynamiczny postęp technologiczny w diabetologii. Zmiany te są widoczne na bieżąco dzięki funkcjonowaniu GoPump w chmurze. Każda część jest bogato ilustrowana przykładami, raportami z pomp, co umożliwia przeprowadzenie dyskusji podczas szkolenia i efektywne nabywanie umiejętności przez uczestników.

Jak rozpocząć – rejestracja zespołów terapeutycznych

Program GoPump umieszczony jest na platformie internetowej, do której dostęp uzyskują edukatorzy po wcześniejszej rejestracji. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.gopump.pl. Korzystanie z programu jest bezpłatne. Każdy edukator posiada swoje osobiste konto, ma możliwość zakładania i prowadzenia szkoleń stacjonarnych oraz zdalnych.

gopump-7

Sposób korzystania z programu GoPump i prowadzenia grup przez edukatorów jest jasno przedstawiony na filmach instruktażowych. Każdy moduł jest wzbogacony materiałami dodatkowymi dla pacjentów oraz dla zespołu terapeutycznego. Umożliwiają one nie tylko interaktywne szkolenia, ale też samodzielną pracę uczestników w domu pomiędzy szkoleniami. Szkolenie z jednego modułu trwa około 30 minut, jednak czas ten nie jest w żaden sposób ograniczany – każdy może poświęcić na edukację tyle czasu, ile potrzebuje.https://www.mp.pl/cukrzyca/aktualnosci/332662,gopump-nowoczesna-edukacja-osob-z-cukrzyca-typu-1-leczonych-przy-pomocy-osobistej-pompy-insulinowej

Poprawa dostępnośći do edukacji diabetologicznej w Polsce

Program GoPump może znacząco przyczynić się do poprawy dostępności do edukacji diabetologicznej w Polsce, potrzebnej z uwagi na rosnącą liczbę osób z cukrzycą typu 1 leczonych przy użyciu osobistej pompy insulinowej. Program GoPump ma szansę przyczynić się również do znaczącej poprawy jakości kształcenia poprzez zastosowanie różnorodnych technik multimedialnych i stworzenie gruntownych podstaw strukturalnych poszczególnych modułów.

Program GoPump umożliwia uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego stosowania terapii pompowej. Dobór metod szkoleniowych jest zorientowany na efekt maksymalnego przyswojenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Kto aktualnie korzysta z GoPump?

Aktualnie z GoPump korzysta około 250 członków zespołów terapeutycznych reprezentujących większość ośrodków diabetologicznych w Polsce, a w najbliższym czasie przewiduje się zwielokrotnienie tej liczby.

GoPump jest szansą na ewaluację edukacji diabetologicznej i uwzględnienie jej w finansowanych świadczeniach opieki zdrowotnej oraz procesach refundacyjnych (2).

Szerokie wykorzystanie GoPump ma pomóc pacjentom z cukrzycą typu 1 lepiej i dłużej żyć.

Zespół autorów GoPump w kolejności alfabetycznej:

Liderzy – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, dr hab. n. med. Andrzej Gawrecki, prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.

Pozostali członkowie Zespołu: dr n. med. Anna Adamska, mgr Danuta Bukowska, dr n. med. Anna Duda-Sobczak, lek. Urszula Frąckowiak, mgr Karolina Janasik, mgr Anna Kreczmer, mgr Adam Kucz, lek. Magdalena Michalak, mgr Mateusz Michalski, mgr Monika Pietrzak, dr n. med. Judyta Schlaffke, mgr Alicja Sroczyńska.

Inne narzędzia edukacyjne w cukrzycy

Pobierz za darmo naszą aplikację Cukrzyca.pl

Aplikacja Cukrzyca.pl to darmowa aplikacja dla cukrzyków, z którą użytkownik dostaje od naszych dietetyków dopasowany plan diety, zintegrowany kalkulator insuliny oraz dziennik samokontroli z wynikami badań, historią poziomów glikemii. Dodatkowo w tej aplikacji dla diabetyków znajdziecie moduł motywacji, z naszymi eksperckimi treściami zarówno w formie tekstowej, jak i spotkań audio z coachami, oraz medytacje, które obniżą Was poziom stresu.

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Literatura

  1. 2023 Guidelines on the management of patients with diabetes. A position of Diabetes Poland. Curr. Top. Diabetes, 2023; 3 (1): 32–36
  2. https://www.mp.pl/cukrzyca/aktualnosci/332662,gopump-nowoczesna-edukacja-osob-z-cukrzyca-typu-1-leczonych-przy-pomocy-osobistej-pompy-insulinowej
O autorze Redakcja

Cukrzyca.pl, jeden z wiodących portali gromadzący wiedzę o cukrzycy, który powstał z myślą o osobach chorych na cukrzycę szukających wsparcia oraz informacji na temat choroby. Artykuły, poradniki i materiały informacyjne są tworzone przez ekspertów w dziedzinach takich jak: diabetologia, dietetyka, psychologia i edukacja diabetologiczna.

Pobierz darmową aplikację dla diabetyków i odbierz nasze wsparcie!

AppStore GooglePlay
Przeczytaj także

Aparat w smartfonie zdiagnozuje cukrzycę typu 2? Czyli o fotopletyzmografii

DARMOWY PREZENT!!!

    Skip to content