Badania

Operacje bariatryczne przedłużają życie osobom z cukrzycą

Redakcja | 5 stycznia 2022
Operacje bariatryczne przedluzaja zycie osobom z cukrzyca – 1

Coraz więcej dowodów potwierdza korzystny wpływ operacji bariatrycznej na długość życia osób dorosłych z otyłością, również tą związaną z cukrzycą.

Otyłość w polskim społeczeństwie

Otyłość jest narastającym problemem (szczególnie w czasach pandemii), zarówno w skali społecznej jak i indywidualnej, jako choroba niosąca za sobą poważne powikłania dotyczące wszystkich narządów i układów. Według ostatniego raportu OECD, nadwaga i otyłość dotyczy 57 proc. mieszkańców Polski (w USA aż 73 proc.).

Ponad 2,8 mln Polaków cierpi na cukrzycę typu 2 (ok. 90 proc. wszystkich przypadków cukrzycy). U większości z nich ta choroba jest uwarunkowana otyłością. Powikłania sercowo-naczyniowe, głównie zawały serca i udary mózgu, należą do najczęstszych przyczyn zgonów w populacji ogólnej, a cukrzyca niestety przyczynia się do połowy z nich.

Długość życia pacjentów z cukrzycą a operacja bariatryczna

Operacje bariatryczne przedluzaja zycie osobom z cukrzyca

Coraz więcej dowodów potwierdza korzystny wpływ operacji bariatrycznej na długość życia osób dorosłych z otyłością. Praca Syna i wspólników była analizą opartą na możliwie dużej liczbie przypadków osób poddanych zabiegowi bariatrycznemu, oceniającą jego wpływ na długość życia pacjentów w porównaniu z otyłymi nieoperowanymi. Bardzo starannie dokonano selekcji prac objętych metaanalizą, tak aby materiał był porównywalny (1).

Do metaanalizy Syna i wsp. włączono 16 badań kohortowych i jedno badanie prospektywne (łącznie 174 772 uczestników). Były to obserwacje o wysokiej jakości pod względem doboru pacjentów z grupami kontrolnymi. Porównywano śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny u osób z otyłością oraz z cukrzycą i bez niej, które przebyły operację metaboliczno-bariatryczną, z odpowiednimi grupami chorych niepoddanych zabiegowi.

Korzyści zdrowotne płynące z operacji bariatrycznej

Zastosowanie operacji bariatrycznej u otyłych wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu aż o 49,2 proc., a mediana oczekiwanej długości życia wydłużyła się o 6,1 lat.

W analizie podgrup efekt leczenia był znacznie większy u osób z cukrzycą: mediana oczekiwanej długości życia wydłużyła się o 9,3 lat w porównaniu z nieoperowanymi. U pacjentów bez cukrzycy przyrost oczekiwanej długości życia wynosił 5,1 lat.

W badaniu stwierdzono, że chirurgia metaboliczno-bariatryczna zmniejsza śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny i wydłuża oczekiwaną długość życia wśród dorosłych z ciężką otyłością w ciągu 10 lat. Znacznie większe korzyści z zastosowania tej procedury odnoszą pacjenci z cukrzycą.

Chirurgia bariatryczna: korzyści przeważają nad kosztami

Otyłość jest poważną chorobą (ICD E66) (2), obarczoną licznymi powikłaniami, w tym cukrzycą. Wyniki omawianej metaanalizy Syna i wspólników, jednoznacznie dowodzą, że chirurgia metaboliczno-bariatryczna u otyłych dorosłych wiąże się ze znacznym zmniejszeniem śmiertelności ogólnej (blisko o połowę) i wydłużeniem oczekiwanej długości życia o około 6 lat.

Jeszcze większe korzyści w zakresie tych parametrów odnoszą osoby z cukrzycą. Otyli chorzy z cukrzycą zyskują niemal dwukrotne wydłużeniem życia (o ponad 9 lat) niż osoby bez niej (5 lat).

Biorąc pod uwagę wnioski z omawianej pracy, klinicyści i decydenci nie powinni wahać się, rozważając stosunek kosztów do korzyści dla zabiegów bariatrycznych u pacjentów z otyłością, zwłaszcza chorych na cukrzycę (3).

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Literatura

  1. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00591-2/fulltext
  2. https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/icd10/pdf/ICD10TomI.pdf
  3. https://pulsmedycyny.pl/operacje-bariatryczne-przedluzaja-zycie-osobom-otylym-zwlaszcza-z-cukrzyca-1137578
O autorze Redakcja

Cukrzyca.pl, jeden z wiodących portali gromadzący wiedzę o cukrzycy, który powstał z myślą o osobach chorych na cukrzycę szukających wsparcia oraz informacji na temat choroby. Artykuły, poradniki i materiały informacyjne są tworzone przez ekspertów w dziedzinach takich jak: diabetologia, dietetyka, psychologia i edukacja diabetologiczna.

Pobierz darmową aplikację dla diabetyków i odbierz nasze wsparcie!

AppStore GooglePlay
Przeczytaj także

Czy cukrzyca może uszkadzać słuch?

DARMOWY PREZENT!!!

    Skip to content