Cukrzyca to nie wyrok! Żyj aktywnie.

Chwiejna cukrzyca czy chwiejny pacjent

Paweł Rogowicz 0

getty_rm_photo_of_tourists_at_telescopeDzieki działaniom edukacyjnym i metodom leczenia oczekuję się że pacjent stanie się idealny,opanuje potrzebne umiejętności i będzie je stosował w codziennym życiu. Uniknie w ten sposób wielku zaburzeń i hospitalizacji. Życie jadnak uczy nas, że dzieje się to zbyt rzadko albo krótko. Często natomiast napotyka się różne trudności.  W całym społeczeństwie, także wsród chorych na cukrzycę, są osoby samotne, niezdolne pojąć zasad domowego leczenia, chore, zestresowane, nie mające wsparcia rodzinnego, doznające krzywd, alkoholicy itp. » Czytaj dalej

Refundacja wkłuć do pomp insulinowych 2014

Paweł Rogowicz 0

refundacjaPoczątek roku 2014 przyniósł pozytwywne zmiany dla osób leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej. Pacjencji powyzęj 26 roku życia z cukrzycą typu I  mogą bowiem liczyć na 70 % refundację zestawów infuzyjnych  do pomp insulinowych. Zdaniem wielu diabetologów to właśnie ta grupa pacjentów daje najlepsze wyniki wyrówania metabolicznego poprzez leczenie za pomocą pompy insulinowej. Podkreślają że wielu młodych pacjentów, którzy do tej pory mogła liczyć na refundację zestawów infuzujnych nie osiągało lepszych wyników lecznenia przy użyciu tego urządzenia medycznego .

 

Refundacja dotyczy 10 sztuk zestawów raz na miesiąć. Refundacja nie obejmuje zbiorników (rezerwuarów) na insulinę .

Refundacja zestawów infuzyjnych po 2014 roku przedsawia się następująco:

Osoby z ckrzycą typu I leczone za pomocą osobistej pompy insulinowej do 26 roku życia – 100 % refunacji (10 sztuk na miesiąc)

Osoby z cukrzycą typu I leczone za pomocą osobistej pompy insulinowej po 26 roku życia – 70 % refundacji ( 10 sztuk na miesiąć)

Kobiety ciężarne z cukrzycą ciążową lub cukrzcyą typu I  - 100 % refundacji ( 10 sztuk na miesiąc)

Specjaliści uprawineini do do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w zestawy insuzyjne to lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Kontynuację zleceń mogą realizować pielęgniarki lub położne ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy.

 

W celu otrzymania zestawów infuzyjnych refundowanych przez NFZ należy:

 • Zgłosić  się do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące co miesięcznie lub na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (rodzaj recepty na podstawie, której otrzymuje się wkłucia)
 • Zgłosić się ze Zleceniem oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze.
 • Dostarczenia wyżej wymienionych  dokumentów do oddziału firmy dostarczjacej dane zestawy infuzyjne.

Refundacja zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych dla dorosłych po 26 roku życia

Anita Rogowicz-Frontczak 0

Od stycznia 2014 roku doczekaliśmy się refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych również dla dorosłych po 26 roku życia. Niestety na dzień dzisiejszy osoby te nie mogą ubiegać się o refundację zakupu pompy. Pacjenci z cukrzycą typu 1 otrzymują obecnie 70 % refundację wkłuć. Oznacza to, że przy średnim miesięcznym zapotrzebowaniu na zestawy infuzyjne wynoszącym około 300 zł, osoba leczona pompą insulinową zapłaci 30 % tej sumy czyli około 100 zł. » Czytaj dalej

Postanowienia noworoczne 2015 w cukrzycy dla diabetyków

Paweł Rogowicz 0

 

2015Nowy Rok to najlepszy okres aby wyznaczyć sobie nowe  cele w leczeniu cukrzycy polepszające standard życia i przyszłego zdrowia .

Twoje cele  w leczeniu cukrzycy w Nowym Roku powinny być konkretne, mierzalne, zorientowane na działanie, realistyczne i ograniczone w czasie. Pamiętaj, że sukces leczenia cukrzycy oparty jest na codziennych małych sukcesikach w postępowaniu z chorobą. Wyznaczając więc swoje cele terapeutyczne staraj się realizwoać zamierzenia z nich wynikające systematycznie. Robisz to tylko i wyłącznie dla swojego zdowia, a to najważniejsza wartość w życiu każdego człowieka. Zdrowy zrealizujesz wszystkie swoje plany życiowe
i będziesz cieszył się radością życia.  » Czytaj dalej

Prawo jazdy a cukrzyca

Paweł Rogowicz 1

20A11316Oceniając zdolność do uzyskania prawa jazdy osoby chorej na cukrzycę lekarz musi zaznajomić się z ogólną sytuacją zdrowotną chorego.Badania osób z cukrzycą chcących uzyskać zdolność do prowadzenia pojazdów są nieco dokładniejsze i obejmują ocenę stanu metabolicznego wyrównania cukrzycy, rozpoznania powikłań cukrzycy i ewentualnie chorób towarzyszących. Lekarz zwraca rowież uwagę na niepożądane działanie przyjmowanych przez badanego leków w odniesieniu do prowadzenia pojazdów.  » Czytaj dalej

Jaki rodzaj pracy zawodowej może przyczynić się powstania cukrzycy

Paweł Rogowicz 0

praca a cukrzyca    Wiele badań i obserwacji wskazuje, że praca zawodowa która:

 •  narzuca patologiczny sedentaryzn – uniemożliwia wykonywanie wysiłków fizycznych ( wiele godzin spędzanych codziennie przed komputerem
 •  utrudnia planowe spożycie posiłków iowo lub jakościowo składzie oraz prowadzenie systemu leczenia np. zmianowość pracy, niregilarność zajęć, delegacje itp.
 • polączona jest z dużymi stresami, emocjami, nieregularnością, także zmianami (noce) nie oparta na długoterminowej umowie o pracę – korporacyjny styl pracy.
 • łączy się z nadmiarem zadań zawodowych, który uniemożłiwia realizowanie zasad prozdrowtnego stylu życia.

może przyczynić się do powsania cukrzycy typu 2 u osób ze stanem przedcukrzycowym (badanie Toshiro N.i wsp.) 

 

Palenie tytoniu a cukrzyca

Paweł Rogowicz 0

palenie a cukrzycaChorzy na cukrzycę palący tytoń mają zdecydowanie większe  ryzyko zawału serca, udaru mózgu, amputacji kończyn dolnych, utraty wzroku i niewydolności nerek. U chorych na cukrzycę szkodliwe działanie palenia tytoniu jest wielokrotnie silniejsze aniżeli u osób bez tego schorzenia. Palenie tytoniu przyśpiesza u nich uszkodzenie wzroku i nerek oraz 3-do 5-krotnie zwiększa ryzyko na zachorowanie na choroby tętnic, szczególnie serca,mózgu,kończyn dolnych.  » Czytaj dalej

Siła pacjentów ulepsza wyniki leczenia cukrzycy

Paweł Rogowicz 0

Cukrzyca mocno zmienia historię naturalną życia. Współczesna medycyna nie może jej wyleczyć, stwarza jednak warunki do prawie normalnej jakości i długości życia. U pacjentów dzieją się więc dwie bardzo wpływające na siebie historie: życia oraz cukrzycy i jej leczenia. Nawarstwianie się wydarzeń z obu tych zakresów tworzy poszczególne okresy życiowe. Wymaga to od chorego i jego lekarza okresowych podsumowań zdrowotnych, odpowiedzi na pytania :

 • czy zrobiłem wszystko, co mogłem aby uzyskać lepsze życie i lepsze leczenie ?
 • czy miałem wystarczającą samokontrolę i opiekę medyczną ?
 • czy byłem  dostatecznie mądry w osiąganiu zdrowia ?
 • czo można poprawić w nadchodżacym czasie w trybie życia i w leczeniu ?
 • Czego żadać od siebie i od medycyny ?

Mobilizacja własnej duchowej siły i energii mogą wspomagać medyków w zwalczaniu chorób przwelekłych z którymi możma funkcjonować zachowując pełnię życia.

Najnowsze badania na temat spożycia kawy w zapobieganiu cukrzycy typu 2

Paweł Rogowicz 0

 

kawa a ryzyko cukrzycy 2

Regularne, umiarkowane spożycie kawy może zmniejszyć  ryzyko zachorowania na typ 2 cukrzycy.

Ponad 370 milionów ludzi na świecie choruje na cukrzycę co czyni ją jednym z najbardziej istotnych problemów zdrowotnych. Aby uczcić Światowy DzieńWalki z Cukrzycą, ISIC opublikowało  zaktualizowany raport przedstawiający najnowsze badania na temat kawy i cukrzycy typu 2. » Czytaj dalej

Levemir na liście refundacyjnej w typie 2 cukrzycy.

Anita Rogowicz-Frontczak 0

pobrane (5) Listopadowa lista refundacja przyniosła kolejne rozszerzenia: teraz oprócz analogu długodziłającego Lantus znalazł się analog Levemir do zastosowania objętego refundacją 30% NFZ w cukrzycy o wtórnym podłożu oraz w typie 2 cukrzycy. Warunki refundacji w cukrzycy typu 2 pozostają te same jak dotychczas takie jak: Pacjenci leczeni insuliną ludzką o pośrednim czasie działania NPH od co najmniej 6 miesięcy i nie uzyskujący wyrównania metabolicznego- Hba1c >8%, albo Ci którzy w trakcie takiego leczenia doświadczali epizodów nawracającej hipoglikemii. Zapisy te budzą kontrowersje nie tylko wśród czekających na tą refundację pacjentów, ale również w środowisku lekarskim. » Czytaj dalej
POLECA: BARBARA NIEWIADOMSKA
SPECJALISTA DIETETYK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Poradnik gratis

diabetyczne zabiegi Pawła

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.