Aktualności

Flozyny znów refundowane. Zmiany dla pacjentów od 2024 roku.

Joanna Wiśniewska | 28 grudnia 2023
Flozyny znów refundowane. Zmiany dla pacjentów od 2024 roku.

Rok 2024 przyniesie wiele zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany dotyczą refundacji leków na cukrzycę, leków na zamówienie, programów lekowych, szczepionek i wyrobów medycznych. Zmienią się także zasady traktowania pacjentów na SOR-ach. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Flozyny ponownie refundowane

W listopadzie z listy refundacyjnej zniknęły dwie flozyny, czyli leki obniżające poziom cukru we krwi. Były to dapagliflozyna i kanagliflozyna, nadal refundacją objęty był trzeci lek z grupy flozyn – empagliflozyna.

Dapagliflozyna wraca na listę wraz z początkiem 2024 roku. Będzie refundowana dla pacjentów z cukrzycą typu 2, niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek. Ministerstwo Zdrowia zmieniło też kryteria refundacji – większa grupa pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i niewydolnością serca będzie mogła skorzystać z leku.

Dapagliflozyna wraca też na listę darmowych leków dla osób mających 65 lat i więcej.

Refundacja ketoanalogami aminokwasów rozszerzona

Nowa lista refundacyjna to także korzystne zmiany dla pacjentów nefrologicznych. Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w programie lekowym B.113 dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. To program lekowy ketoanalogami aminokwasów realizowany od prawie trzech lat, ale do tej pory obejmujący wąską grupę pacjentów.

Teraz będzie mógł być stosowany u pacjentów z BMI powyżej normy (BMI do 30 kg/m2), wyższym niż dotychczas poziomem białkomoczu (<2,0 g/g kreatyniny/dobę) i u pacjentów z dobrze wyrównaną cukrzycą (poziom HBA1c poniżej 7,5 proc., wcześniej cukrzyca sama w sobie wykluczała osoby z programu).

Co dla pacjentów onkologicznych od nowego roku?

Nowe możliwości leczenia zyskają m.in. pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym, przewlekłą białaczką limfocytową, a także chłoniakami.

Refundowane terapie zostaną przesunięte do wcześniejszych linii leczenia, m.in. możliwość zastosowania polatuzumabu wedotyny w I linii chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) czy brentuksymabu wedotyny w I linii chłoniaka Hodgkina. Nowe możliwości leczenia w I linii dotyczą także zanubrutynibu w monoterapii oraz kombinacji wenetoklaksu i obinutuzumabu w przewlekłej białaczce limfocytowej, a także daratumumabu w szpiczaku plazmocytowym.

Szczepionka przeciwko półpaścowi refundowana

Od stycznia refundowana będzie szczepionka przeciwko półpaścowi o nazwie Shingrix dla pacjentów powyżej 65 roku życia u których występuje wyższe ryzyko zachorowania oraz powikłań.

Ministerstwo wymienia choroby, jakie do tego kwalifikują:

Zmiany na SOR-ach

Od stycznia zmieni się także sposób funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych – SOR. Pomoc udzielana pacjentom będzie zależała od wyniku segregacji medycznej, tzw. triażu polegającym na przyporządkowaniu pacjentów do grup pilności pod względem konieczności udzielenia pomocy medycznej. Pacjent zakwalifikowany jako przypadek stabilny zostanie przekierowany z SOR-u do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Główne kolory triażu:

 • czerwony – pomoc natychmiastowa – pacjenci będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, wymagający natychmiastowej interwencji,
 • żółty – pomoc pilna, czas oczekiwana na badanie do 60 minut,
 • zielony – pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 120 min.

W niektórych szpitalach używane są jeszcze dwa kolory: pomarańczowy (pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania na badanie do 10 min.) i niebieski (pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 240 min.)

Przypadki stabilne są oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim.

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych

1 stycznia 2024 r. wchodzą też w życie nowe przepisy dotyczące refundacji wyrobów medycznych z kilku kategorii. W wielu przypadkach zwiększy się limit finansowania przez NFZ, tym samym pacjent mniej zapłaci z własnej kieszeni. Dotyczy to:

 • Wyrobów medycznych dla pacjentek po mastektomii: protezy piersi (refundacja wzrasta z 280 do 350 lub 450 zł), rękawy profilaktyczne kompresyjne okrągłodziane, biustonosze kompresyjne, pasy kompresyjne i biustonosze pooperacyjne lub do protez piersi, a także peruki (limit wzrośnie z 250 do 350 zł).
 • Protez i ortez na zamówienie oraz obuwia ortopedycznego.
 • Wyrobów medycznych chłonnych: pieluch, pieluchomajtek, wkładek urologicznych czy podkładów higienicznych.
 • Wyrobów stomijnych.
 • Osprzętu do pomp insulinowych oraz systemów ciągłego monitorowania glikemii. Refundacja obejmie od nowego roku także takie schorzenia jak hiperinsulinizm i glikogenoza.
 • Cewników hydrofilowych.
 • Soczewek okularowych dla osób z bardzo wysoką wadą wzroku.

Dodatkowo, pacjent zyska możliwość realizacji recept u różnych świadczeniodawców bez konieczności ponownego wystawiania zlecenia.

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Literatura

 1. https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/9390071,mnostwo-zmian-dla-pacjentow-od-1-stycznia-nie-wszystkie-korzystne-li.html
 2. https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

Pobierz darmową aplikację dla diabetyków i odbierz nasze wsparcie!

AppStore GooglePlay
Przeczytaj także

Bioniczna Rewolucja: Fascynująca opowieść o powstawaniu 3D bionicznej trzustki

DARMOWY PREZENT!!!

  Skip to content