Flozyny. Dlaczego odsuwają w czasie stosowanie insuliny?

Flozyny. Dlaczego odsuwają w czasie stosowanie insuliny?

Od listopada 2019 r. w Polsce refundacją została objęta nowa grupa leków – flozyny czyli inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (ang. sodium glucose cotransporter 2 – SGLT2). Są to leki doustne stosowane w farmakoterapii głównie chorych1 z cukrzycą typu 2. Refundacji na polskim rynku podlegają trzy preparaty: Invokana (kanagliflozin), Forxiga (dapagliflozin) i Jardiance (empagliflozin). 

Jak działają flozyny?

Mechanizm działania flozyn opiera się przede wszystkim na hamowaniu transportu zwrotnego glukozy w nerkach, zmniejszając tym samym próg nerkowy dla glukozy (stan w którym glukoza osiąga stężenie graniczne w osoczu), nasilając glukozurię, czyli wydalanie nadmiaru cukru z moczem.

Leki te działają zatem hipoglikemizująco, niezależnie od działania insuliny, zmniejszając toksyczny wpływ glukozy na czynność wielu komórek. Dodatkowo, w związku z glukozurią prowadzą również do spalania kalorii. Wpływają zatem pośrednio na redukcję masy ciała i w konsekwencji zmniejszają insulinooporność. Liczne dane wskazują na spadek stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) przy zastosowaniu flozyn. Dzięki właściwościom diuretycznym, czyli zwiększającym objętość wydalanego moczu i natriuretycznym, czyli zwiększającm wydzielanie jonów, flozyny wpływają na obniżenie ciśnienia tętniczego.

Ponadto mają właściwości kardioprotekcyjne, czyli pozytywnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy (1, 2).  

jak dzialaja flozyny

Zastosowanie flozyn

Aktualnie w doustnej farmakoterapii cukrzycy stosuje się leki z sześciu grup. Należą do nich metformina, pochodne sulfonylomocznika, akarboza, leki inkretynowe, pochodne tiazolidynodionu oraz inhibitory SGLT2.

Flozyna po raz pierwszy została wyizolowana w 1835 r. z kory jabłoni i  pierwotnie stosowana była jako środek przeciwgorączkowy. 

Według Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) zastosowanie inhibitorów SGLT2 należy rozważyć przede wszystkim u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową oraz z przewlekłą chorobą nerek ze względu na ich działanie kardioprotekcyjne i nefroprotekcyjne. 

Dotychczas w momencie braku prawidłowej reakcji na stosowanie metforminy u pacjentów z cukrzycą typu 2 postępowanie terapeutyczne obejmowało wprowadzenie insulinoterapii. Flozyny mogą być dla tych pacjentów alternatywą i opóźnić zastosowanie insuliny. Można stosować je również w leczeniu skojarzonym wraz z insuliną oraz metforminą lub pochodnymi sulfonylomocznika (2, 3). 

Czy flozyny są bezpieczne?

Inhibitory SGLT2 wykazują stosunkowo niewiele działań niepożądanych. W związku ze zwiększonym wydzielaniem glukozy wraz z moczem, skutkiem ubocznym mogą być infekcje oraz zakażenia grzybicze dróg moczowych i narządów płciowych.

Zaleca się zatem szczególne zwracanie uwagi na higienę w trakcie stosowania flozyn. Ich stosowanie wiąże się również z niskim ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Zalecenia dotyczące terapii SGLT2 obejmują przede wszystkim edukację pacjenta w zakresie ostrożności podczas spożywania alkoholu, unikania diet ubogowęglowodanowych oraz ekstremalnych wysiłków fizycznych (1).

czy flozyny są bezpieczne

Wpływ flozyn na ryzyko sercowo-naczyniowe

Choroby układu sercowo-naczyniowego są jednym z częstszych przewlekłych powikłań cukrzycy. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. European Society of Cardiology – ESC) wskazują na istotne znaczenie farmakoterapii stosowanej u pacjentów z cukrzycą typu 2 na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Badania dotyczące stosowania flozyn u pacjentów z cukrzycą wykazały znaczny, korzystny wpływ na powikłania ze strony układu krążenia (4).

Flozyny a cukrzyca typu 1

Podstawą leczenia cukrzycy typu 1  jest insulinoterapia. Badania wskazują jednak, że ponad 80% pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych insuliną, nie osiąga docelowych wyrównań glikemii, a otyłość staje się coraz częstszym problemem nie tylko w cukrzycy typu 2, ale także w cukrzycy typu 1. Nasuwa się pytanie, czy istnieją potencjalne korzyści z zastosowania inhibitorów SGLT również w cukrzycy typu 1. Wykazano ich korzystny wpływ na funkcję wydzielniczą komórek trzustki.

Badania wskazują, że flozyny wydają się być bezpieczne i mogą stanowić dodatkową opcję terapeutyczną nie tylko dla osób z cukrzycą typu 2, ale również w cukrzycy typu 1 jako leczenie skojarzone z insulinoterapią (5). 

 

Liczne badania potwierdzają wpływ działania flozyn na obniżenie glikemii oraz zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wiele argumentów przemawia zatem za wprowadzeniem tego typu farmakoterapii u pacjentów chorujących na cukrzycę, co w konsekwencji może opóźnić w czasie wprowadzenie insuliny, bądź wpłynąć na zmniejszenie ilość podawanych jednostek. 

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Literatura

  1. Przybysławski B, Karbowiak P, Rzeszotarski J, Walasek L. Inhibitory kotransportera glukozowo-sodowego 2 (SGLT2): nowa grupa doustnych leków przeciwcukrzycowych. Diabetologia Kliniczna. 2013; 2(5): 191-197.
  2. Kinne R. K,  Castaneda F. SGLT inhibitors as new therapeutic tools in the treatment of diabetes. In Diabetes-Perspectives in Drug Therapy. Springer Handb Exp Pharmacol  2011; (203):105-26.
  3. 2019 Guidelines on the management of diabetic patients. A position of Diabetes Poland. Clin Diabet 2019.
  4. Kern A, Zaleska M, Możeńska O, Bil J. Wpływ leków stosowanych do leczenia cukrzycy typu 2 na ryzyko sercowo-naczyniowe. Wiad Lek. 2017; 71(4): 827-833.
  5. Danne T. Garg S. Peters  A. L, Buse J. B, Mathieu C, Pettus J. H,  Cariou B. International consensus on risk management of diabetic ketoacidosis in patients with type 1 diabetes treated with sodium–glucose cotransporter (SGLT) inhibitors. Diabetes Care. 2019; 42(6): 1147-1154.
Marta Kuśnierczak redakcja cukrzyca.pl
O autorze Marta Kuśnierczak

mgr

Lider Projektu

Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Doktorantka w Katedrze i Klinice Onkologii UM. Zajmuje się poradnictwem żywieniowym pacjentów zmagających się z chorobami dietozależnymi oraz żywieniem w chorobach onkologicznych.

Pobierz darmową aplikację dla diabetyków i odbierz nasze wsparcie!

AppStore GooglePlay
Przeczytaj także

Refundacja flozyn od 1 listopada

DARMOWY PREZENT!!!

    Skip to content