Cukrzyca – czym jest?

cukrzyca czym jest co to jest cukrzyca diabetyk

Cukrzyca jest to przewlekła choroba metaboliczna charakteryzująca się niedoborem lub nieprawidłowym działaniem insuliny czego skutkiem jest  podwyższony poziomu glukozy we krwi.

Cukrzyca nie jest chorobą jednolitą. Do jej najczęstszych typów należy cukrzyca typu 2, gdzie dochodzi w początkowym okresie do zjawiska oporności na insulinę. Cukrzyca ta najczęściej skojarzona jest z otyłością, w początkowym okresie nie wymaga leczenia insuliną, lecz leków zmniejszających oporność tkanek na insulinę.

W cukrzycy typu 1 uszkodzone są komórki trzustki wytwarzające insulinę, co prowadzi co całkowitego zaniku jej produkcji. Bez insuliny glukoza we krwi wzrasta, szczególnie po posiłku i w efekcie pojawia się w moczu.

 

Definicja cukrzycy wg. WHO

Cukrzyca (łac. diabetes mellitus) jest  grupą chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem glukozy we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki β trzustki.

Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.

 

Diabetyk – kto to?

Osobę, która choruje na cukrzycę nazywa się diabetykiem. Słowo to pochodzi od łacińskiej nazwy cukrzycy “diabetes mellitus“.

Osoby z cukrzycą, które są leczone insuliną lub lekami obniżającymi poziom glukozy we krwi narażone są również na wystąpienie zbyt niskiego stężenia glukozy we krwi (niedocukrzenie – hipoglikemia). W efekcie ich mózg nie dostaje wystarczającej ilości glukozy i narażone są na utratę przytomności z powodu hipoglikemii.

Wcześniej występują najczęściej objawy niskiego poziomu glukozy jak: osłabienie, bladość, kołatania serca, drżenia rąk. Czasami możemy błędnie wysunąć wniosek, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu i nie udzielić jej pomocy.

Dlatego dla bezpieczeństwa diabetyka poleca się nosić opaski informujące, że dana osoba choruje na cukrzycę. Czasami taką informację możemy znaleźć w dokumentach chorego.

Informują one, że w razie wystąpienia niedocukrzenia trzeba takiej osobie podać coś słodkiego do picia lub chociażby kostkę cukru. W razie utraty przytomności należy jak najszybciej wezwać Pogotowie Ratunkowe.

 

Lekarz diabetolog

Współczesna opieka specjalistyczna nad chorymi na cukrzycę wymaga podejścia kompleksowego do leczenia tej choroby ze względu na to, że późne powikłania cukrzycy, jak również choroby współistniejące, wymagają leczenia w różnych poradniach specjalistycznych.

 

W skład zespołu uczestniczącego w terapii chorych na cukrzycę wchodzą:

  • Lekarz diabetolog (lekarz specjalista z zakresu diabetologii);
  • Pielęgniarka edukacyjna;
  • Dietetyk;
  • Psycholog;
  • Lekarz rodzinny;
  • Lekarze innych specjalności zajmujący się diagnostyką i terapią przewlekłych powikłań cukrzycy jak: okulista, neurolog, nefrolog (lekarz specjalista zajmujący się chorobami nerek), kardiolog (lekarz specjalista zajmujący się chorobami serca), endokrynolog (lekarz specjalista zajmujący się chorobami układu hormonalnego).

Literatura

1. Sieradzki J. (red). Cukrzyca Tom 1-2. Warszawa: Via Medica, 2016.

O autorze Redakcja

Cukrzyca.pl, jeden z wiodących portali gromadzący wiedzę o cukrzycy, który powstał z myślą o osobach chorych na cukrzycę szukających wsparcia oraz informacji na temat choroby. Artykuły, poradniki i materiały informacyjne są tworzone przez ekspertów w dziedzinach takich jak: diabetologia, dietetyka, psychologia i edukacja diabetologiczna.

Przeczytaj także

Jak funkcjonuje zdrowy organizm?