Postawy, życzenia i potrzeby osób z cukrzycą

potrzeby osób z cukrzycą

Cukrzyca jest chorobą, która wiąże się ze zmianami nie tylko w sferze nawyków żywieniowych, pomiarów glukozy i aktywności fizycznej, ale również w sferze emocjonalnej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że choroba wymaga angażowania się w jej leczenie przez cały czas, 7 dni w tygodniu, bez odpoczynku. Diagnoza cukrzycy wiąże się z wieloma zmianami w życiu codziennym. Wraz z rozpoznaniem pojawiają się nowe, dodatkowe czynności, o których każdy pacjent musi pamiętać przez cały czas.

Aby sprawdzić jak cukrzyca wpływa na sferę emocjonalną osób chorych, przeprowadzono już dwie edycje międzynarodowego badania – DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs), które koncentrowało się wokół postaw, życzeń i potrzeb osób chorujących na cukrzycę i było prowadzone w kilkunastu krajach świata. Wyniki zarówno pierwszej jak i drugiej edycji wskazują, że wiele osób odczuwa dyskomfort i zmęczenie chorobą oraz ma poczucie, że cukrzyca dotyka wiele innych sfer ich życia poza sferą zdrowotną (1).

Wyniki badania – Postawy i życzenia osób z cukrzycą

W badaniu DAWN 2 wzięło udział ponad 15 tysięcy uczestników. Przebadano osoby chorujące na cukrzycę, które stanowiły ponad połowę analizowanej grupy (8596 dorosłych z cukrzycą), ich rodziny i bliskich oraz personel medyczny pracujący z diabetykami. Badanie było prowadzone w aż 17 różnych krajach świata, w tym także w Polsce.

Wyniki pokazały, że wiele osób odczuwa dystres związany z leczeniem oraz lęk przed hipoglikemią. Wśród osób badanych prawie połowa osób deklarowała, że czynności związane z leczeniem i samokontrolą cukrzycy zakłócają im wykonywanie codziennych obowiązków. Odsetek pacjentów z prawdopodobną depresją wyniósł średnio 14,8% (w Polsce 19,2%), a dystres związany z cukrzycą deklarowało 41,1% badanych (w Polsce 56,7%).

Zauważono, że choroba dotyka psychologicznie nie tylko samych pacjentów, ale ma ogromne znaczenie również dla najbliższych osób z rodziny, które najbardziej obawiają się epizodów niedocukrzenia u swoich bliskich (2).

Badana grupa członków rodzin chorych liczyła 2057 osób. Zauważono, że ponad połowa badanych zgłaszała obawy o osoby bliskie chorujące na cukrzycę, a zdecydowana większość obaw była skoncentrowana wokół wystąpienia epizodów niedocukrzenia (hipoglikemii). Takie obawy zgłaszało aż 62,1%, a w Polsce nawet więcej (65,2%).

Członkowie rodzin deklarowali chęć większego zaangażowania w opiekę nad chorym (38,7%; w Polsce 31,6%), a także większego zaangażowania w problemy emocjonalne pacjenta związane z chorobą (45,6%; w Polsce 41,4%).

Grupa członków personelu medycznego liczyła 4785 osób opiekujących się chorymi na cukrzycę. Średnio 85,4% (w Polsce 86,6%) spośród nich uważało, że zwiększeniu skuteczności służyłaby większa współodpowiedzialność pacjenta za leczenie.

W obszarach samoleczenia za najważniejszą uznano poprawę w zakresie zdrowego odżywiania (91,6%; w Polsce 94,8%) oraz zwiększenie aktywności fizycznej (93,4%; w Polsce 95,7%) (3).

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Literatura

  1. Nicolucci A, et al. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs: Second Study (DAWN2). Cross-national benchmarking of diabetes-related psychosocial outcomes for people with diabetes. Diabet Med 2013;30:767-77.
  2. Nicolucci A, Kovacs Burns K,  Holt R. I. G, et al. Correlates of psychological outcomes in people with diabetes: results from the second Diabetes Attitudes, Wishes and Needs (DAWN2™) study. Diabet Med. 2016 Sep;33(9):1194-203.
  3. Foryciarz K, Obrębski M, Kokoszka A. Wyniki drugiego międzynarodowego badania Cukrzyca, Postawy, Życzenia i Potrzeby (the Second DAWN study/DAWN 2.0): przegląd najważniejszych wyników z polskiej perspektywy. Diabetologia Praktyczna 2016;2(6):214-224.
Agata Juruć cukrzyca.pl cukrzyca
O autorze Agata Juruć

dr n. med.

Wykładowca akademicki, psycholog, dietetyk, coach. Autorka publikacji naukowych z zakresu psychodietetyki oraz psychologicznych aspektów cukrzycy, nadwagi i otyłości. Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Pobierz darmową aplikację dla diabetyków i odbierz nasze wsparcie!

AppStore GooglePlay
Przeczytaj także

MOTYW + AKCJA = Jak się motywować do leczenia cukrzycy?

DARMOWY PREZENT!!!

    Skip to content