Jak powinno wyglądać optymalne wyrównanie glikemii?

jak powinno wyglądac optymalne wyrównanie glikemii

Aktualnie w diabetologii zwraca się dużą uwagę na indywidualizację celów oraz na intensyfikację terapii. U każdej osoby chorej na cukrzycę (przede wszystkim cukrzycę typu 2) podczas ustalenia zarówno celów jak i strategii terapeutycznej powinno się zwrócić uwagę na czynniki takie jak:

  • postawa pacjenta
  • zaangażowanie pacjenta w leczenie choroby
  • stopień ryzyka wystąpienia hipoglikemii oraz ewentualne jej konsekwencje, które są szczególnie istotne dla osób w starszym wieku, u których współwystępują np. choroby układu krążenia
  • czas trwania cukrzycy
  • oczekiwania długość życia
  • występowanie poważnych powikłań naczyniowych
  • inne choroby współtowarzyszące
  • stopień edukacji pacjenta

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2019 roku dotyczące kryteriów wyrównania gospodarki węglowodanowej w cukrzycy podają jako ogólnie wartości, do których powinny dążyć osoby z cukrzycą jako HbA1c ≤ 7 % (≤ 53 mmol/mol). W przypadku chorych na cukrzycę typu 1, krótkotrwałej cukrzycy typu 1 oraz u dzieci i młodzieży wartości zalecane są niższe i wynoszą HbA1c ≤ 6,5 % (≤ 48 mmol/mol).

  • w samokontroli na czczo i przed posiłkiem: 80-110 mg/dl (4,4-6,1 mmol/l)
  • 2 godz. po posiłku <140 mg/dl (7,8 mmol/l)

U kobiet z cukrzycą przedciążową planujących ciążę ze względu na ryzyko występowania powikłań ze strony płodu należy jeszcze bardziej dążyć do idealnego wyrównania cukrzycy z osiągnięciem stanu HbA1c <6,5 %, a u kobiet II i III trymestrze ciąży nawet <6,0 %.

Warto pamiętać, że równie ważne jak wyrównanie glikemii jest wyrównanie gospodarki lipidowej, jak i prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego. Wraz ze wzrostem stężenia HbA1c we krwi rośnie także ryzyko rozwoju miażdżycy oraz powikłań dotyczących małych naczyń krwionośnych (mikroangiopatia).

Literatura

1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Kliniczna. 2018;4(1):1-92.

Anita-Rogowicz-Frontczak-Cukrzyca-Specjalista
O autorze Anita Rogowicz-Frontczak

dr n. med.

Diabetolog, endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych. Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autorka licznych publikacji naukowych w dziedzinie diabetologii i endokrynologii.

Przeczytaj także

Leki w cukrzycy: wskazania, przeciwskazania i dawkowanie

Skip to content