Badania

Polacy z cukrzycą chcą i mogą pracować! Raport Barometr Polskiej Diabetologii

Redakcja | 13 listopada 2023
cukrzyca a praca zawodowa

Osoby z cukrzycą w Polsce mogą i chcą pracować: 70% nigdy nie wzięło L4 z powodu cukrzycy – wynika z najnowszego raportu Barometr Polskiej Diabetologii.

Barometr Polskiej Diabetologii: Cukrzyca a praca zawodowa

8 listopada, kilka dni przed Światowym Dniem Cukrzycy 14 listopada, premierę miała pierwsza część Barometru Polskiej Diabetologii (1) – raportu o cukrzycy w Polsce, którego inicjatorem jest Roche Diabetes Care. Zaprezentowano wyniki obszaru związanego z rynkiem pracy „Cukrzyca a praca zawodowa”.

Cukrzyca to choroba cywilizacyjna, która oprócz wyzwań zdrowotnych, stawia także wyzwania społeczno-gospodarcze.

Według prognoz do 2030 roku będziemy mieć 4,5 mln osób z cukrzycą w Polsce. Znaczna ich część będzie aktywna zawodowo i dlatego chcieliśmy przyjrzeć się tematowi, jak osoby z cukrzycą, pracodawcy i otoczenie są przygotowani do pracy” – wyjaśnia Marta Rosińska, dyrektor generalna Roche Diabetes Care.

cukrzyca a praca zawodowa

Pracodawcy a cukrzyca

Cukrzyca nie wyklucza z rynku pracy – pokazują wyniki:

  • 65% osób z cukrzycą jest aktywna zawodowo,
  • 70% nigdy nie wzięło L4 z jej powodu.
  • 22% ankietowych wśród pracowników z cukrzycą, odczuło, że diagnoza miała wpływ na ich życie zawodowe – musieli zmienić pracę, zrezygnować z niej lub zostali zwolnieni.

W naszej firmie ok. 15% pracowników to osoby z cukrzycą. Są niezwykle zmotywowani, zaangażowani w pracę. Poza tym, jeśli ktoś odpowiednio panuje nad swoją chorobą przewlekłą, odpowiednio nią zarządza, to jest to sygnał dla pracodawców, że takie kompetencje przeniesie też na grunt zawodowy: taki pracownik będzie świetnie zorganizowany i zmotywowany – tłumaczy Marta Rosińska.

Co ciekawe, 57% ankietowanych pracowników powiedziało o cukrzycy już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Wśród pozostałych 43% respondentów, którzy nie powiedzieli, przeważały głosy o tym, że decyzja była podyktowana chęcią równego traktowania i strachem przed ostracyzmem ze strony pracodawcy i współpracownika.

Pracownicy z cukrzycą to bezcenne osoby dla naszej gospodarki. Informacja o chorobie nie powinna mieć żadnego znaczenia w procesie rekrutacji, powinny liczyć się jedynie kompetencje. Jednak tworzenie przyjaznego miejsca pracy oraz dbanie o zdrowie pracowników jest długotrwałym procesem, wymagającym połączenia wysiłku różnych osób w wielu aspektach działania firmy. W te działania powinni angażować się wszyscy: pracodawca, kadra zarządzająca, dział zasobów ludzkich oraz sami pracownicy. Zanim to jednak nastąpi, to pracodawca musi być świadomy potrzeby budowania takiej organizacji firmy, aby była ona przyjazna wszystkim pracownikom, także pracownikom z przewlekłymi schorzeniami.

Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej (2) podkreśla, że pracownicy często ukrywają, że chorują na cukrzycę.

Najczęściej (cukrzycy) boją się utraty pracy, bo mieli złe doświadczenia w poprzednich miejscach pracy. Pracownik z cukrzycą powinien poinformować o swojej chorobie najbliższych współpracowników tak, aby w przypadku incydentu hiper– lub hipoglikemii mogli udzielić mu pierwszej pomocy we właściwy sposób oraz zadbać o utrzymanie ciągłości wykonywanej pracy” – podkreśla.

Pracownicy z cukrzycą: czego oczekują

Równie ciekawe wnioski klarują się po przyjrzeniu się wynikom pytań skierowanych do pracodawców: 56% pracodawców nie widzi przeszkód w zatrudnieniu osoby z chorobą przewlekłą taką, jak cukrzyca.

Ale pamiętajmy, że to oznacza, że prawie połowa widzi problem w przyjęciu do pracy osoby z cukrzycą. A tymczasem, jak sami pacjenci wskazują, owe przystosowanie do pracy to często naprawdę drobiazgi. Na pytanie: «Co pracodawca mógłby zrobić, by poprawić komfort pracy osób z cukrzycą?», najczęściej pojawiały się odpowiedzi dotyczące wydłużenia czasu na posiłek, możliwości podgrzania obiadu, czy wydzielenie pomieszczenia do pomiaru cukru, by zrobić to w spokoju i na osobności – informuje Marta Rosińska.

Tylko 17% pracodawców wprowadziło realne udogodnienia dla pracowników z cukrzycą. Tymczasem pracodawcy, zatrudniając osobę z cukrzycą mogą liczyć na dodatkowe benefity.

„Jeśli pracownik ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a wiele osób z cukrzycą typu 1 takowe posiadają, to można pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie jego stanowiska pracy z PFRON. Dodatkowe środki często oferują także instytucje takie jak Urzędy Pracy czy samorządy regionalne. Warto dodać, że często sami pracownicy wiedzą, gdzie szukać finansowania” – podkreśla Beata Stepanow.

Jak pomóc osobom z cukrzycą podczas hipoglikemii? Polacy nie wiedzą!

Inicjatorzy Barometru Polskiej Diabetologii zapytali także Polaków, czy znają objawy hipoglikemii, czyli nagłego spadku cukru oraz czy wiedzieliby, jak udzielić pomocy osobie w takim stanie. Aż 60% powiedziało, że nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji. Co ciekawe, ponad połowa Polaków deklaruje, że wie, jak prawidłowo wykonać masaż serca i podjąć próbę przywrócenia czynności życiowych. Może zatem warto wprowadzić do szkoleń z pierwszej pomocy również wątek pomocy osobom z cukrzycą, skoro niebawem choroba ta obejmie 10% społeczeństwa?

„Takie uzupełnienie podstawowego szkolenia BHP o element udzielania pierwszej pomocy osobom z cukrzycą to nie tylko budowanie poczucia bezpieczeństwa u pracowników z cukrzycą, ale także wśród współpracowników” – tłumaczy Marta Rosińska.

Konieczna jest edukacja społeczna w zakresie wiedzy o cukrzycy i osobach z cukrzycą. Szeroka edukacja obejmie zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Barometr Polskiej Diabetologii to rozbudowany raport, opracowany na podstawie procesu badawczego przygotowanego przez agencję badawczą INQUIRY. Pytania z zakresu rynku pracy zadano grupie ogólnej (N=1010), a także osobom z cukrzycą (N=600), po to, by uzyskać obraz zarówno sytuacji samych osób z cukrzycą, jak i ich otoczenia – pracodawców i współpracowników (3).

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Literatura

  1. https://www.pap.pl/sites/default/files/202311/Cukrzyca%20a%20praca%20zawodowa%20-%20raport_0.pdf
  2. https://www.facebook.com/SED.Stowarzyszenie.Edukacji.Diabetologicznej/?locale=pl_PL
  3. https://www.pap.pl/mediaroom/polacy-z-cukrzyca-chca-i-moga-pracowac-nie-wszyscy-pracodawcy-sa-otwarci-na-pracownikow-z
O autorze Redakcja

Cukrzyca.pl, jeden z wiodących portali gromadzący wiedzę o cukrzycy, który powstał z myślą o osobach chorych na cukrzycę szukających wsparcia oraz informacji na temat choroby. Artykuły, poradniki i materiały informacyjne są tworzone przez ekspertów w dziedzinach takich jak: diabetologia, dietetyka, psychologia i edukacja diabetologiczna.

Pobierz darmową aplikację dla diabetyków i odbierz nasze wsparcie!

AppStore GooglePlay
Przeczytaj także

Niebezpieczeństwo dla otyłych chłopców. Co im grozi?

DARMOWY PREZENT!!!

    Skip to content