Aktualności

Sześć porad diabetologicznych dla pacjentów opieki koordynowanej. Nowe wytyczne.

Joanna Wiśniewska | 3 kwietnia 2023
opieka koordynowana wytyczne porad edukacyjnych

Opieka koordynowana w POZ

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą realizować świadczenia zdrowotne w modelu opieki koordynowanej. Lekarze POZ otrzymali możliwość kierowania pacjentów na określone badania w ramach funduszów z nowo wprowadzonego budżetu powierzonego, z którego możliwe będzie finansowanie także innych świadczeń, w tym porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza), porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych.

Realizowane są w czterech zakresach:

 • diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków,
 • diagnostyki i leczenia cukrzycy,
 • diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP),
 • diagnostyki i leczenia niedoczynności tarczycy oraz diagnostyki guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

Placówki diabetologiczne otrzymają wystandaryzowane wytyczne dotyczące opieki nad chorymi. Zgodnie z zaleceniami, liczba porad edukacyjnych oraz odstępy czasowe między nimi powinny być ustalane indywidualnie. Powinny mieć one walor nie tylko edukacyjny, ale zawierać również elementy oceny stanu zdrowia pacjenta (2).

Sześć porad diabetologicznych w roku

Wytyczne dotyczące porady edukacyjnej na ścieżce diabetologicznej, których współautorką jest Beata Ostrzycka, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, przewidują sześć spotkań edukacyjnych w roku. Mogą być one realizowane przez pielęgniarki lub lekarzy POZ.

Porady edukacyjne w cukrzycy
źródło: https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2023/03/Cukrzyca-wytyczne-porad-edukacyjnych.pdf (1)

Pierwsza porada powinna trwać od 30 do 40 minut. Prowadzący ją powinien:

 • określić deficyt wiedzy w zakresie nawyków żywieniowych, znaczenia aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, palenia tytoniu, spożycia alkoholu, funkcjonalności psychospołecznej i narażenia na stres;
 • ocenić umiejętności pacjenta, jego samodzielności w czynnościach związanych z kontrolą choroby (samopielęgnacji);
 • ocenić świadomość zdrowotną i motywację pacjenta;
 • ocenić możliwości zaangażowania rodziny (opiekuna) w proces opieki;
 • nauczyć obsługi glukometru i wykonywania prawidłowych pomiarów glikemii w formie instruktażu;
 • nauczyć pomiaru innych parametrów stanu zdrowia: ciśnienia tętniczego, tętna – instruktaż;
 • omówić zasady samokontroli, samoopieki, w tym prowadzenia dzienniczka samokontroli /pomiarów;
 • wydać materiały edukacyjne, wskazać strony internetowe;
 • ustalić datę kolejnej wizyty.

W zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta prowadzący spotkanie lekarz lub pielęgniarka powinien:

 • przeprowadzić wywiad i badanie fizykalne (ze szczególnym uwzględnieniem badania stanu skóry i paznokci stóp, cechy prawidłowe, czynniki uszkadzające);
 • przeprowadzić ocenę samopoczucia pacjenta;
 • przeprowadzić ocenę tolerancji stosowanej terapii farmakologicznej;
 • zmierzyć ciśnienie tętnicze i tętno;
 • zmierzyć poziom glikemii na glukometrze;
 • zmierzyć masę ciała, obliczyć BMI
 • wprowadzić do dokumentacji wyniki oceny stanu zdrowia pacjenta.

Na każdą kolejną poradę wystarczyć powinno ok. 15-20 minut. W trakcie drugiego spotkania należy:

 • ocenić poziom zdobytej przez pacjenta wiedzy;
 • ocenić stosowanie się do zaleceń dietetycznych;
 • skontrolować umiejętności obsługi glukometru;
 • przeanalizować dzienniczek samokontroli/pomiarów – motywację pacjenta;
 • omówić znaczenie stałego i systematycznego przyjmowania zaleconych
  przez lekarza leków oraz ryzyko związane z nieprzestrzeganiem zaleceń;
 • omówić zasady zdrowego stylu życia: dieta, ruch, unikanie używek,
 • ustalić datę kolejnej wizyty.

W zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta należy:

 • ocenić samopoczucie pacjenta;
 • monitorować stan zdrowia;
 • ocenić przestrzeganie zaleceń lekarskich (w tym farmakoterapii);
 • przeanalizować dzienniczek samokontroli;
 • zmierzyć ciśnienie tętniczego i tętno;
 • udokumentować wyniki oceny stanu zdrowia pacjenta.

Trzecia wizyta powinna zawierać dodatkowo ocenę akceptacji choroby i  efektów edukacji, omówienie powikłań cukrzycy, edukację w zakresie postępowania przy hipoglikemii i hiperglikemii, pielęgnacji stóp, zapobiegania wystąpieniu zespołu stopy cukrzycowej, omówienie zalecanych szczepień i ułożenie indywidualnego planu edukacji na kolejne spotkania.

Kolejne porady powinny być realizowane już w oparciu o ustalony plan, uwzględniający indywidualne potrzeby chorego w zakresie edukacji.

Dokładne wytyczne i zagadnienia rekomendowane do omówienia podczas wizyt edukacyjnych znajdziemy na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Literatura

 1. https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2023/03/Cukrzyca-wytyczne-porad-edukacyjnych.pdf
 2. https://ptmr.info.pl/ok-wytyczne-porad-edukacyjnych/
joanna-wisniewska-cukrzyca.pl
O autorze Joanna Wiśniewska

mgr

Brand Manager

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunku Kognitywistyka. Zainteresowana wpływem emocji na motywację. Jej celem jest szerzenie wiedzy i edukacji cukrzycowej w społeczeństwie.

Pobierz darmową aplikację dla diabetyków i odbierz nasze wsparcie!

AppStore GooglePlay
Przeczytaj także

Podatek cukrowy w Polsce: Polacy zjadają ponad 40 kg cukru rocznie!

DARMOWY PREZENT!!!

  Skip to content