Aktualności

NFZ sfinansuje program pilotażowy dla pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej

Redakcja | 16 czerwca 2023
NFZ sfinansuje program pilotażowy dla pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej

Pacjenci z najcięższym przebiegiem zespołu stopy cukrzycowej będą mogli skorzystać z leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego pod kontrolą zespołu specjalistów w ramach programu pilotażowego. Ma to pomóc w wypracowaniu lepszych standardów leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Niestety obecnie Polacy przewyższają 2-3-krotnie inne kraje europejskie pod kątem wskaźników amputacji w wyniku powikłań zespołu stopy cukrzycowej.

Program pilotażowy opieki nad pacjenten z zespołem stopy cukrzycowej: założenia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej (nr z wykazu MZ 1539) z 13 czerwca 2023 r. zakłada, że z programu pilotażowego skorzystają osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • mają rozpoznaną cukrzycę typu 1 lub 2 lub klasy 3, z towarzyszącym owrzodzeniem na stopie w lokalizacji poniżej kostek,
  • spełniają jeden z warunków: ciężka infekcja; infekcja umiarkowana; infekcja patogenem wymagającym zastosowania antybiotyku dożylnego; infekcja patogenem alarmowym wymagającym zastosowania antybiotyku dożylnego, a także izolacji chorego; infekcja z towarzyszącym zapaleniem kości wymagającym jej resekcji; wskazanie do wykonania przeszczepu skóry celem przyspieszenia całkowitego wygojenia rany.
  • nie mają krytycznego niedokrwienia stopy, które wymaga leczenia rewaskularyzującego (odtworzenie, udrożnienie dopływu krwi do narządu wcześniej objętego niedokrwieniem – red.) albo są po skutecznym leczeniu rewaskularyzacyjnym,
  • rokują odzyskanie funkcji podporowej stopy oraz zgodzą się na udział w pilotażu.

Pilotaż leczenia zespołu stopy cukrzycowej w Szamotułach

Pilotaż będzie prowadzony w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach (woj. wielkopolskie) przez 21 miesięcy wraz z organizacją oraz ewaluacją. Sam etap realizacji programu potrwa 17 miesięcy.

“Celem programu pilotażowego jest sprawdzenie leczenia, prowadzonego przez zespół, w skład którego wchodzą zarówno specjaliści z oddziału zabiegowego (chirurgia ogólna), jak i zachowawczego (chorób wewnętrznych), co w razie pozytywnego efektu może zagwarantować powszechność przyjętego rozwiązania” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Pacjenci, którzy zakwalifikują się do programu będą leczeni w trybie hospitalizacji, odbędą też 6 wizyt kontrolnych. Pacjenci, jak zauważa sam ustawodawca w uzasadnieniu do projektu, skarżą się dotąd na ograniczenie dostępu do kompleksowej opieki specjalistycznej, która pozwoliłaby na odpowiednie zaopatrzenie rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Dodatkowo problem stanowią ciężkie infekcje spowodowane wielolekoopornymi patogenami.

Cel programu pilotażowego leczenia stopy cukrzycowej

Program pilotażowy zakończy raport końcowy. W ramach prac nad raportem zostanie dokonana analiza mierników oraz wskaźników efektywności i jakości realizowanych świadczeń w ramach programu pilotażowego.

“Elementem kończącym program pilotażowy będzie potencjalna rekomendacja sposobu organizacji i finansowania świadczeń wraz z możliwością ustalenia rzeczywistych kosztów. Potencjalnie możliwość realizacji przy przedstawionych założeniach uzyska większość szpitali w Polsce, ze względu na zaangażowanie w proces leczniczy najpowszechniej występujących oddziałów”.

Za wdrożenie, finansowanie, monitorowanie i ewaluację programu pilotażu będzie odpowiedzialny Narodowy Fundusz Zdrowia. Szacunkowy koszt brutto programu pilotażowego zespołu stopy cukrzycowej wyniesie około 3,5 mln zł.

Składają się na niego szacunkowe koszty realizowanych świadczeń, z uwzględnieniem współczynników korygujących świadczeń, w tym: 0,5 mln zł na świadczenia ambulatoryjne w postaci wizyty kwalifikacyjnej i 6 wizyt kontrolnych oraz 3 mln zł na leczenie szpitalne (2).

Treść projektu rozporządzenia dostępna jest na stronie RCL (3).

Polska w czołówce liczby amputacji w wyniku zespołu stopy cukrzycowej

Kraje, które prowadzą rejestr liczby pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej wskazują, że stanowią oni ok. 6 – 10 proc. chorych na cukrzycę.

W Polsce liczba wysokich amputacji kończyny dolnej, czyli amputacji goleniowej lub udowej (tuż poniżej lub tuż powyżej kolana) wynosi ok. 4,5 tysiąca rocznie. Jak wynika z danych NFZ w 2018 r. w Polsce koszt wszystkich wysokich amputacji kończyny dolnej u osób z cukrzycą, wyniósł około 44 mln zł.

“A tzw. wtórne amputacje, czyli amputacje po interwencji naczyniowej, stanowią od 26,5 proc. do 44,6 proc., co sprawia, że efekt skutecznego zabiegu naczyniowego oraz znaczna suma finansowa przekazana na rewaskularyzację przez Fundusz, nie dają oczekiwanych wyników końcowych w postaci uchronienia kończyny przed amputacją” – podaje uzasadnienie (1).

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Literatura

  1. https://www.prawo.pl/zdrowie/pilotaz-dla-pacjentow-z-zespolem-stopy-cukrzycowej,521735.html
  2. https://diabetologia.mp.pl/wiadomosci/325482,mz-planuje-pilotaz-opieki-nad-pacjentem-z-zespolem-stopy-cukrzycowej
  3. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12373500/12981708/12981709/dokument625952.pdf
O autorze Redakcja

Cukrzyca.pl, jeden z wiodących portali gromadzący wiedzę o cukrzycy, który powstał z myślą o osobach chorych na cukrzycę szukających wsparcia oraz informacji na temat choroby. Artykuły, poradniki i materiały informacyjne są tworzone przez ekspertów w dziedzinach takich jak: diabetologia, dietetyka, psychologia i edukacja diabetologiczna.

Pobierz darmową aplikację dla diabetyków i odbierz nasze wsparcie!

AppStore GooglePlay
Przeczytaj także

Dzień Dziecka i pierwszy chłopiec leczony insuliną

DARMOWY PREZENT!!!

    Skip to content