Ozempic – gdzie po lek? Cena, skutki uboczne

ozempic

Ozempic przyczynia się do obniżenia stężenia cukru we krwi, pomaga również w zapobieganiu chorobom serca. Jego pierwszorzędnym zastosowaniem jest leczenie cukrzycy typu 2, natomiast wielu pacjentów interesuje ten roztwór do wstrzykiwań jako sposób na leczenie nadwagi lub otyłości. Czym jest Ozempic? Jakie jest jego działanie i właściwości? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Ozempic – co to jest?

Ozempic to roztwór do wstrzykiwań podskórnych, a jego działanie polega na obniżeniu stężenia cukru we krwi. Ozempic jest stosowany w leczeniu cukrzycy razem z odpowiednią dietą i regularną aktywnością fizyczną u dorosłych osób z kontrolowaną cukrzycą typu 2. Lek jest zalecany w sytuacji, gdy zmiana stylu życia, dieta i ćwiczenia, nie doprowadziły do uzyskania właściwego stężenia cukru

Ten preparat można stosować albo jako jedyny lek przeciwcukrzycowy albo w skojarzeniu z innymi lekami.

Pacjenci w wyniku stosowania tych leków często zmniejszają liczbę spożywanych kalorii. Dodatkowo, preparaty z semaglutydem spowalniają przemieszczanie się pokarmu w jelitach, co oznacza, że ​​pacjent przez dłuższy czas pozostaje najedzony. Skutkiem ubocznym działania tych leków może być utrata wagi. To powoduje, że coraz więcej osób decyduje się sięgnąć po leki zawierające semaglutyd jedynie w celu odchudzenia się – często są to osoby bez zdiagnozowanej cukrzycy typu 2. Z tego względu niemal na całym świecie pojawił się problem z dostępnością leków z semaglutydem.

Należy pamiętać, że to nie jest lek dla osób, które nie mają cukrzycy lub są zagrożone cukrzycą typu 2. Do takich pomysłów odniósł się Christopher McGowan, gastroenterolog specjalizujący się w leczeniu otyłości. Jasno zaznacza, że nie zaleca stosowania Ozempicu jedynie do utraty wagi.

„Chociaż media zwróciły na to znaczną uwagę, Ozempic i pokrewne leki nie są przeznaczone do stosowania w ten sposób, mogą prowadzić do potencjalnych zdarzeń niepożądanych i ostatecznie utracona waga zostanie odzyskana” – wyjaśnił.

Ozempic jest dostępny w postaci roztworu gotowego do wstrzykiwań w różnych dawkach i wielkościach opakowań. Wydawany jest wyłącznie na receptę.

Lek należy stosować wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza.

Substancją czynną leku jest semaglutyd. Substancje pomocnicze: disodu fosforan dwuwodny, glikol propylenowy, fenol, kwas solny (do dostosowania pH), sodu wodorotlenek (do dostosowania pH), woda do wstrzykiwań.

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Ozempic – działanie i właściwości

Semaglutyd to peptyd wytwarzany metodą inżynierii genetycznej w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae, z zastosowaniem techniki rekombinacji DNA. Sekwencja aminokwasów semaglutydu jest bardzo zbliżona do sekwencji aminokwasów jednego z endogennych hormonów inkretynowych, tj. glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). 

Hormony inkretynowe to cząsteczki peptydowe produkowane przez komórki jelita cienkiego w odpowiedzi na glukozę. 

Semaglutyd (substancja czynna leku Ozempic) wykazuje wielokierunkowe działanie:

 • zmniejszające stężenie glukozy we krwi poprzez pobudzenie wydzielania insuliny i zmniejszenie wydzielania glukagonu, gdy stężenie glukozy we krwi jest wysokie
 • opóźniające opróżnianie żołądka po posiłku
 • zmniejszające wydzielanie insuliny (nie zaburzając wydzielania glukagonu) podczas hipoglikemii 
 • zmniejszające masę ciała i masę tłuszczową (w wyniku zmniejszenia podaży kalorii poprzez hamowanie apetytu i zmniejszanie ochoty na pokarmy wysokotłuszczowe)

Co ważne, semaglutyd nie zaburza prawidłowej odpowiedzi glukagonu na hipoglikemię. Semaglutyd opóźnia także opróżnianie żołądka i w ten sposób może wpływać na zmniejszenie stopnia i szybkości wchłaniania glukozy. 

Poprzez specyficzną aktywację receptora GLP-1 w obszarach mózgu odpowiedzialnych za regulację łaknienia, zwiększa uczucie sytości i zmniejsza uczucie głodu. Ogranicza potrzebę spożycia pokarmów, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie masy ciała.

Receptory GLP-1 występują także w układzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym i nerkach. Badania kliniczne wykazały korzystny wpływ semaglutydu na stężenie lipidów w osoczu i ciśnienie tętnicze oraz zmniejszenie stanu zapalnego. W badaniach na zwierzętach semaglutyd zapobiegał rozwojowi blaszki miażdżycowej i zmniejszał stan zapalny blaszki.

Semaglutyd podawany we wstrzyknięciach podskórnych charakteryzuje się wydłużonym okresem półtrwania, co sprawia, że właściwe jest podskórne podawanie leku 1 raz na tydzień. Po podaniu podskórnym wchłanianie semaglutydu jest powolne. Stężenie maksymalne jest uzyskiwane w ciągu 1–3 dni po podaniu. Ekspozycja na lek zwiększa się proporcjonalnie do stosowanych dawek. Semaglutyd w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Przed wydaleniem semaglutyd jest intensywnie metabolizowany na drodze proteolizy. Semaglutyd wydalany jest głównie z moczem (ok. 70%) i z kałem (ok. 30%). Około 3% wchłoniętej dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

Ozempic – wskazania 

Kiedy stosuje się lek Ozempic? Lek Ozempic stosowany jest u pacjentów dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 łącznie z odpowiednią dietą i wysiłkiem fizycznym:

 • w monoterapii (jako jedyny lek) u pacjentów, u których stosowanie tylko diety i wysiłku fizycznego jest niewystarczające do uzyskania kontroli cukru we krwi, a  przyjmowanie przez nich metforminy jest niewskazane, ze względu na nietolerancję lub istniejące przeciwwskazania,
 • w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy – tego rodzaju terapię prowadzi się w sytuacji, kiedy inne leki nie są wystarczające do uzyskania właściwego stężenia cukru we krwi.

Prace naukowe wskazują, że do uzyskania kontroli stężenia cukru potrzeba około 4-5 tygodni leczenia. Istnieją więc 4 wskazania do stosowania leku Ozempic:

 • uzyskanie kontroli stężenia cukru u pacjentów z niedostatecznie wyrównaną cukrzycą typu 2;
 • stosowanie w przypadku przeciwwskazań do przyjmowania metforminy;
 • doustne leki przeciwcukrzycowe nie wystarczają do ustabilizowania glikemii;
 • insulina nie reguluje odpowiednio stężenia cukru.

Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza lekarz powinien dokładnie poinstruować pacjenta, jak poprawnie podawać preparat. Taką pomoc może również udzielić farmaceuta, jak i pielęgniarka.

Ważne jest również kontynuowanie stosowania diety i wysiłku fizycznego zgodnie z planem zaleconym przez lekarza diabetologa.

Roztwór do wstrzykiwań w wygodnej formie wstrzykiwacza pozwala na samodzielne podawanie preparatu. Lek Ozempic nie może być stosowany dożylnie czy domięśniowo. Możliwe jest wyłącznie podawanie podskórne w takie obszary, jak:

 • przednia część uda;
 • ramię;
 • brzuch.

Ozempic – środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Ozempic nie może być podawany w przypadku:

Gwałtowne przerwanie podawania lub zmniejszenie dawki insuliny po rozpoczęciu stosowania preparatu może spowodować wystąpienie kwasicy ketonowej.

Nie zaleca się stosowania preparatu u osób ze schyłkową niewydolnością nerek, poddawanych dializom.

Należy pamiętać, że stosowanie pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny razem z preparatem Ozempic może zwiększać ryzyko pojawienia się małego stężenia cukru we krwi – hipoglikemii. W takiej sytuacji pacjent może poprosić o zmierzenie stężenia glukozy we krwi, co może być pomocne w podjęciu decyzji, czy należy zmienić dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka niedocukrzenia.

Składniki leków mogą wchodzić ze sobą w interakcje, co może zmieniać bezpieczeństwo i skuteczność ich stosowania. Dlatego tak ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o wszystkich obecnie i w przeszłości stosowanych preparatach, a także o tych, które pacjent planuje przyjmować w najbliższym czasie.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu warfaryny lub innych podobnych leków takich jak doustne leki przeciwzakrzepowe. 

Ile można schudnąć na Ozempic?

Ilość masy ciała straconej w ciągu pierwszego miesiąca zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnej reakcji organizmu na lek. 

W jednym z badań średnia utrata masy ciała po 16 tygodniach wynosiła około 6,4% przy dawce 0,5 mg i około 8,6% przy dawce 1,0 mg leku.

Pamiętajmy, że leki na otyłość, takie jak semaglutyd, są najbardziej skuteczne, gdy są stosowane w połączeniu ze zdrowym stylem życia, obejmującym zrównoważoną dietę i regularną aktywność fizyczną. Tak więc brak wyżej wymienionych będzie skutkował gorszymi wynikami.

Aby skutecznie schudnąć na Ozempic niezwykle ważne jest kontynuowanie zdrowej diety i dobrych nawyków zdrowotnych również po zakończeniu terapii lekiem, aby zapobiec efektowi jojo. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem i umiejętność poradzenia sobie z pokusami są równie ważne. 

Poza tym utrzymanie regularnych kontroli naszego stanu zdrowia i monitorowanie masy ciała może pomóc w utrzymaniu redukcji masy ciała.

Po jakim czasie chudnie się po Ozempic?

Utrata masy ciała związana z przyjmowaniem Ozempic może się różnić w zależności od indywidualnych czynników, takich jak:

 • genetyka, 
 • dieta, 
 • aktywność fizyczna,
 • metabolizm. 

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów przyjmujących Ozempic, utrata masy ciała wynosiła średnio od 2 do 6 kg w ciągu pierwszych 6 miesięcy leczenia. 

Warto zauważyć, że utrata masy ciała może być bardziej widoczna podczas pierwszych tygodni leczenia, a tempo spadku masy ciała może się zmniejszyć z biegiem czasu – w pierwszym okresie przyjmowania leku Ozempic chudnie się szybciej. Ponadto, sama utrata masy ciała nie powinna być jedynym celem leczenia cukrzycy typu 2. Kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, zdrowa dieta i aktywność fizyczna są równie ważne dla ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Podsumowując, utrata masy ciała związana z przyjmowaniem Ozempic w ciągu miesiąca może być zróżnicowana w zależności od wielu indywidualnych czynników. Średnio na Ozempic można schudnąć od kilku do kilkunastu kilogramów, ale warto pamiętać, że każdy pacjent jest inny, a lek może na każdego działać w inny sposób. 

Ważne jest, aby pacjenci konsultowali się z lekarzem prowadzącym oraz dietetykiem w celu opracowania indywidualnego planu leczenia, diety i aktywności fizycznej, który uwzględnia ich potrzeby i cele zdrowotne.

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay

Ile kosztuje lek Ozempic na receptę?

Roztwór do wstrzykiwań Ozempic jest sprzedawany wyłącznie w aptekach po okazaniu recepty wystawionej przez lekarza. W opakowaniu leku Ozempic znajduje się 1 wstrzykiwacz i 4 igły i wystarcza na 4 tygodnie stosowania. 

Lek jest dostępny w trzech wariantach dawkowania: 

 • Ozempic 1 mg, 
 • Ozempic 0,5 mg, 
 • Ozempic 0,25 mg

Koszt miesięcznej terapii wynosi około 350 zł. 

Lek objęty jest częściową refundacją, w tym momencie cena dla pacjenta po refundacji to około 126 zł za opakowanie leku. 

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji
Ozempicroztwór do wstrzykiwań; 0,25 mg; 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igłyNovo Nordisk398,43 zł0,00 zł

126,26 zł

Ozempicroztwór do wstrzykiwań; 0,5 mg; 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igłyNovo Nordisk398,43 zł0,00 zł

126,26 zł

Ozempicroztwór do wstrzykiwań; 1 mg; 1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igłyNovo Nordisk398,43 zł0,00 zł

126,26 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Komu przysługuje Ozempic?

Ozempic jest refundowany. Pacjenci objęci refundacją płacą za nie tylko 30% ceny. Pozostałą część dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wskazaniem do refundacji obu leków jest cukrzyca typu 2 u pacjentów z następującymi kryteriami:

 • stadium leczenia cukrzycy: leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi
 • poziom HbA1c: z wynikiem hemoglobiny glikowanej powyżej 7,5%
 • otyłość: z otyłością I, II i III stopnia
 • ryzyko sercowo-naczyniowe: z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym,
 • wskaźnik masy ciała (BMI): pacjenci muszą mieć BMI wynoszące co najmniej 35 kg/m², co wskazuje na zaawansowaną otyłość.

Wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe jest tu rozumiane jako: 

 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, 
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, 
 3. obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: 
  1. wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, 
  2. ≥60 lat dla kobiet, 
  3. dyslipidemia, 
  4. nadciśnienie tętnicze, 
  5. palenie tytoniu.

Receptę z odpłatnością 100% mogą otrzymać m.in. ci pacjenci, którzy w opinii lekarza mogą odnieść korzyść ze stosowania preparatu Ozempic, ale nie spełniają któregoś lub kilku z powyższych warunków.

Ozempic skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • powikłania wynikające z cukrzycowej choroby oczu (retinopatii cukrzycowej) – w przypadku, gdy w trakcie leczenia lekiem Ozempic wystąpią jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, na przykład zaburzenia widzenia, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • stan zapalny trzustki (ostre zapalenie trzustki), mogący powodować silny ból brzucha i pleców, który nie ustępuje. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 • ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy). W przypadku wystąpienia objawów, takich jak trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła z utrudnieniem przełykania, lub przyspieszone bicie serca, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • nudności – zwykle przemijające
 • biegunka – zwykle przemijająca
 • małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) w przypadku stosowania tego leku w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub z insuliną.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • wymioty
 • małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) w przypadku stosowania tego leku w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi innymi niż pochodne sulfonylomocznika lub z insuliną.

Objawy zapowiadające małe stężenie cukru we krwi mogą pojawić się nagle i mogą być to między innymi: 

 • zimne poty, 
 • chłodna blada skóra, 
 • ból głowy, 
 • kołatanie serca, 
 • nudności, 
 • uczucie silnego głodu, 
 • zmiany widzenia, 
 • senność, 
 • uczucie osłabienia, 
 • nerwowość, 
 • niepokój, 
 • stan splątania, 
 • zaburzenie koncentracji, 
 • drżenie.

Lekarz udzieli informacji na temat, jak leczyć objawy spowodowane małym stężeniem cukru we krwi i jak się zachować w przypadku pojawiania się objawów zapowiadających ten stan.

Wystąpienie małego stężenia cukru we krwi jest bardziej prawdopodobne, jeżeli stosowana jest równocześnie pochodna sulfonylomocznika lub insulina. Lekarz może zmniejszyć dawki tych leków przed zastosowaniem tego leku.

 • niestrawność
 • zapalenie żołądka – objawy takie jak ból brzucha, nudności lub wymioty
 • refluks lub zgaga – inaczej „choroba refluksowa przełyku”
 • ból brzucha
 • wzdęcie brzucha
 • zaparcie
 • odbijanie się
 • kamienie żółciowe
 • zawroty głowy
 • uczucie zmęczenia
 • zmniejszenie masy ciała
 • zmniejszenie apetytu
 • nadmierna ilość gazów jelitowych (wzdęcia)
 • zwiększona aktywność enzymów trzustkowych (takich jak lipaza i amylaza).

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • zmiana odczuwania smaku pokarmów lub napojów
 • przyspieszone tętno
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia – takie jak zasinienie, ból, podrażnienie, swędzenie i wysypka
 • reakcje alergiczne, takie jak wysypka, swędzenie lub pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania”. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Ozempic a ciąża i karmienie piersią

ozempic a ciąża

Czy można stosować Ozempic na cukrzycę w ciąży? 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie można stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem w okresie ciąży lub karmienia piersią!

Warto wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.

Leku Ozempic nie zaleca się stosować, jeśli pacjentka jest w ciąże, ale także w okresie, kiedy kobieta planuje zajście w ciążę. Nieznany jest bowiem wpływ składników leku na przebieg ciąży i prawidłowy rozwój płodu.

W związku z powyższym w trakcie stosowania leku zaleca się zapobieganie ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym stosujące preparat powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży w okresie leczenia.

Z kolei kobiety planujące ciążę powinny omówić z lekarzem zmianę leczenia Ozempiciem i zaprzestać stosowania niniejszego leku na co najmniej 2 miesiące przed zajściem w ciążę ze względu na długi okres półtrwania semaglutydu. 

W przypadku zajścia w ciążę, w trakcie stosowania niniejszego leku, należy natychmiast poinformować o tym lekarza, ponieważ będzie się to wiązało z koniecznością zmiany leczenia.

Nie należy także stosować leku Ozempic w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo czy lek ten przenika do mleka matki.

Ozempic opinie

“Ja biorę 0.5 od 3 tygodni i waga na razie -6kg. Ale mam naprawdę nadwagę bo ważyłem 146kg teraz 140. Zobaczymy co będzie dalej. Naprawdę po wstrzyknięciu dobre 3 dni nie chce się jeść a nie daj Boże zjeść wieczorem noc nie spadną bo treść z żołądka się cofa co chwilę i zgaga na drugi dzień. Ja na razie jestem zachwycony za tydzień przechodzę na 1mg mam nadzieję że jeszcze lepsze będą efekty.”

 

“Ja biorę Ozempic od 4 miesięcy i cukry są ok, a waga pokazuje w sumie minus 10 kg. Fakt skutki uboczne jak niestrawność były lecz minęły . Lek warty i ceny i tych wszystkich poszukiwań .”

 

“Mam cukrzycę – glucophage już nie pomaga. Diabetolog wypisał mi receptę na Ozempic, który ma mi pomóc obniżyć cukry, insulinę. Lek b.trudno dostępny, objeżdzam województwo żeby dać sobie szansę na zakup.”

 

“4 kg w dół w trakcie 4 tygodni. Ozempic 0,25. Zero uczucia głodu mimo przejścia równocześnie na dietę. Przechodzę właśnie na dawkę 0,5”

 

“Mam cukrzycę typu 2. Ozempic w dawce 0,25 stosowałem 6 miesięcy + dieta , udało mi się schudnąć 26 kg.W trakcie przyjmowania ozempicu , faktycznie apetyt zmalał . Po tym okresie przyjmowałem dawkę 0,5 mg przez 2 miesiące ,ale waga przestała spadać .Chyba organizm się uodpornił na lek . W trakcie przyjmowania leku nie odczuwałem żadnych dolegliwości.”

 

“Zdecydowałem się na Ozempic po rozmowie z lekarzem. Miałem problem z utrzymaniem zdrowej wagi i poziomu cukru we krwi. Przez pierwsze kilka tygodni efekty były dość powolne, ale po około 1,5 miesiąca zauważyłem znaczną poprawę. Zrzuciłem 10 kg i zauważyłem ogólną poprawę w samopoczuciu. Jednak muszę zaznaczyć, że miałem do czynienia z kilkoma skutkami ubocznymi. Na początku odczuwałem nudności i bóle brzucha, ale na szczęście po dwóch tygodniach ustąpiły. Wciąż zmagam się z utratą apetytu, ale jest to mniejsze zło, biorąc pod uwagę korzyści, które zauważyłem.”

Zacznij skutecznie zarządzać swoją cukrzycą!

AppStore GooglePlay
O autorze Redakcja

Cukrzyca.pl, jeden z wiodących portali gromadzący wiedzę o cukrzycy, który powstał z myślą o osobach chorych na cukrzycę szukających wsparcia oraz informacji na temat choroby. Artykuły, poradniki i materiały informacyjne są tworzone przez ekspertów w dziedzinach takich jak: diabetologia, dietetyka, psychologia i edukacja diabetologiczna.

Pobierz darmową aplikację dla diabetyków i odbierz nasze wsparcie!

AppStore GooglePlay
Przeczytaj także

Leczenie insuliną w cukrzycy typu 2 – kiedy?

DARMOWY PREZENT!!!

  Skip to content